Πρόγραμμα
Home ]

Γιατί αυτή η κίνηση είναι η σωστή


Γυμνάσιο          Α Λυκείου         Β Λυκείου     Γ Λυκείου

    Πρόγραμμα για τους
     Μαθητές Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου


  Θερινό    -   Χειμερινό

Μαθηματικά 

4  ώρες 

Φυσική

2  ώρες 

Χημεία

1   ώρα 

Φιλολογικά

3  ώρες 

Διαγωνίσματα 

2  ώρες 

Σύνολο

12  ώρες 

Επιστροφή
            

  Πρόγραμμα για τους μαθητές Α΄ Λυκείου

    Θερινή περίοδος                                            Χειμερινή Περίοδος

Αρχαία        2  ώρες    Αρχαία     2 ώρες
Νέα - Έκθεση  2  ώρες    Νέα - Έκθεση 2 ώρες
Μαθηματικά    3  ώρες    Μαθηματικά  4 ώρες
Φυσική  2  ώρες    Φυσική   3 ώρες
Χημεία    2  ώρες    Χημεία   1 ώρα
      Διαγωνίσματα 2 ώρες
Σύνολο  11  ώρες   

Σύνολο 

14 ώρες

Επιστροφή


Πρόγραμμα για τους μαθητές Β΄ Λυκείου
   
Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά  3  ώρες
Φυσική 2  ώρες 
Χημεία 1  ώρα 
Αρχαία 2  ώρες 
Έκθεση   2  ώρες 

                Θετική                                      Τεχνολογική                                   Θεωρητική                     

Μαθηματικά  2  ώρες   Μαθηματικά  2  ώρες   Αρχαία 2  ώρες
Φυσική 2  ώρες   Φυσική 2  ώρες   Λατινικά 2  ώρες
Χημεία 2  ώρες   Τεχ. Επικοινωνιών 2  ώρες   Ιστορία 2  ώρες
Διαγωνίσματα 3  ώρες   Διαγωνίσματα 3  ώρες   Διαγωνίσματα 3  ώρες
Σύνολο 19 ώρες   Σύνολο 19  ώρες   Σύνολο 19  ώρες

Σχόλιο: Επίσης διδάσκονται για όσους επιθυμούν τα μαθήματα :
Βιολογία - Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Πολιτικούς Θεσμούς - Ιστορία.

Επιστροφή

Πρόγραμμα για τους μαθητές Γ΄ Λυκείου

  Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά και Στοιχεία στατιστικής 2   ώρες
Φυσική 2  ώρες 
Βιολογία 1    ώρα 
Νέα - Έκθεση   3  ώρες 

          Θετική                                             Τεχνολογική                                   Θεωρητική             

Μαθηματικά  3  ώρες   Μαθηματικά  3  ώρες   Αρχαία 3  ώρες
Φυσική 2  ώρες   Χημεία 2  ώρες   Λατινικά 2  ώρες
Χημεία 2  ώρες   Μηχανική 2  ώρες   Ιστορία 1   ώρα
Βιολογία 1    ώρα   Ηλεκτρολογία 1   ώρα   Νέα 2  ώρες
Διαγωνίσματα 3  ώρες   Διαγωνίσματα 3  ώρες   Διαγωνίσματα 3  ώρες
Σύνολο 19 ώρες   Σύνολο 19  ώρες   Σύνολο 19  ώρες

Για όσους μαθητές ακολούθησαν 5 0 επιστημονικό πεδίο, επιπλέον 2 ώρες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Σχόλιο : Επίσης διδάσκονται για όσους επιθυμούν τα μαθήματα :
Αρχές οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων και Υπηρεσιών - Αρχές Λογιστικής -
Σχέδιο (Γραμμικό - Ελεύθερο - Τεχνικό - Αρχιτεκτονικό)


 Επιστροφή


   Στην καλοκαιρινή περίοδο δεν γίνονται διαγωνίσματα.Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς στην 1 η Σεπτεμβρίου υπάρχει κύκλος διαγωνισμάτων (υποχρεωτικών) πάνω στην ύλη που διδάχτηκε το καλοκαίρι.
  Το παραπάνω αναλυτικά προγράμματα σε συνδιασμό με τις υπόλοιπες παροχές του φροντιστηρίου μας αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την επιτυχία ενός υποψηφίου.
  Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας στον Άλιμο για ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο φροντιστήριο παρέχοντας όπως πάντα στους μαθητές μας τις παραπάνω υπηρεσίες.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  EΚΚΕΝΤΡΟ  :   Δεληγιώργη 38   Άλιμος  τηλ 9955487 - 9954932  email :   zimzam@otenet.gr