Resten van  fossiele  planten  zijn gevonden  op vele plaatsen in het  westelijke deel van Lesbos, in de buurt van Eresos,Andissa en Sigri.
Zij beslagen een ruimte van ongeveer 3.750 hectare en vormen het bekende "VERSTEENDE WOUD VAN LESBOS".
De  Griekse  regering, erkende de exeptionele  oudheid  kundige en geografische  waarde van dit   unieke fenomeen en heef teen presi-     dentieel decreet laten uitvoeren ter bescherming van het woud.
 

 
 
 
 

De belangrijkheid van het versteende woud
Het versteende woud is zowel door Griekse alsbuitenlandse geleerden erkend als tijnde een unieke geologissh fenomeen hetgeen zeld zame informatie verschaft zoals:
a)het woud is een volledig ecosysteem,dit leidt men af van de vele opstaande goed gepreserveerde boom strongken.
b)het werd gevormd op het einde van de "upper oligocene to lower - middle Miocene " ( 20-15 miljoen jaar),in de zogenaamd "conophytic era of  tertiary),dit in tegenstelling tot de meeste versteende wouden die eerder zijn gevormd.
c)de silicified boom stronken en vooral het hout is zeer goed bewaard geblijven
 

Verder kunnen de fossiele bladeren,toppen en zaden ons een estieme data geven nodig voor natuur kundige studies.
De regende flora en vegetarie van de aarde is het resultaat van een lang plantaardig evolutionair proces dat miljoenen jaren duurde.Dit proces kunnen we aflezen van de fossiele planten gevon nde in rotsen gevormd in vorige geologische periodes.
Zo,tot is miljoen jaar geleden heeft het woud zich gevormd,onder infloed van actieve vulkanen die zich daar bevonden.De lava en de assen bedekte de toenmalige vegetatie en zo heeft het verstenen ruuinnen gebeuren.
Op dit ogenblik weten wij dat de volgende soorten ziich onder de flora bevinden: gymnosperm als pinus ,taxodioxylon gypsaceum,sequoia,pynoxylon (pijn boom),cedroxylon lesbium (cedar boom).
Angiosperms als alnus,caprpinus,populus,platanus...

King Biscuit Man