Men neemt aan dat Lesbos vanaf 4.000 vChr. bewoond was.De Karen,een vredelievend volk bouden er de eerste huizen en kultiveerden de aarde.
Ongeveer 1.500 vChr,kwamen de Pelasgiers,gevolgd door de Aechers(voorvaderen der Grieken) en uiteindelijk de Aeoliers,die van Lesbos een belangrijk handelscentrum maakten.
Rond de 7e eeuw vChr stond Lesbos bekend en in hoog aanzien als kultureel en politiek centrum,beheerd door Pittakos (een van de zeven wijzen van oud Griekenland),dit is ook de tijd geweest van dichteres Sapho en Alkaeos.
In 492 vChr werd het eiland door de Perzen veroverd,de bezetting duurde ongeveer dertien jaar.Tijdens de Peloponesische oorlog kozen de mitilenen de zijde van Sparta (tegen Athene), hetgeen leidde tot een strenge bestraffing toen het eiland later toch in Atheemse handen viel (427 vChr). De leiders werden vermoord en het volk werd hoge belastingen opgelegd.
In de volgende jaren werd Lesbos door Sparta bezet,vervolgens nogmaals door de Atheneers en in 385 vChr wederom door Sparta.
In het eind van de 4e eeuw vChr sloot Lesbos een verbond met Alexander de Grote die toen het bewind voer.
Toen kwamen de Romeinen en Lesbos werd ook door hen veroverd (33 vChr).De zelfstandigheid die het eiland genoot als romeinse provincie (eigen beheer) eindigde abrupt met de komst van de Byzantijnen.
Een nieuwe periode brak aan toen de Byzantijnche keizer Ioannis Paleologos in 1354 het eiland als bruidsschat schonk aan zijn dochter Maria. Zij trouwde de Geneefse edelman Francesco Gattelusi.Hij was het die het kasteel renoveerde dat tot op de dag van vandaag de stad Mitilini siert.
Op 14 October,na een strijd van slechts 2 weken moest Gattelusi het eiland overgeven aan de Turken die onder leiding stonden van Mohammed de Tweede.Dit was het begin van een wrede en bloedige periode van onderdrukking die bijna 500 jaar duurde.
Het eerrste verzet in 1821 mislukte,pas in 1912 (8e van November) werd lesbos bevrijd.In de 40er jaren waren het de Duitsers die het eiland bezetten,daarna brak er een burgeroorlog uit die uiteindellijk eindige met de komst van het generaalsregime.Sinds 1974 kent het geteisterde Griekse volk de democratie.!!!!