Κεντρικό : Κύπρου 4, Αργυρούπολη, 2ος Όροφος
Τηλ : 99.39.776, Fax : 99.39.539

borghesesales@galaxynet.gr
borgheseorder@galaxynet.gr
borghesenikos@galaxynet.gr