Αυτή είναι η σελίδα του Τσίλια


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε:

  1. Τα πλήρη μου στοιχεία και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (Biografy)
  2. Επιστημονικό έργο: Βιβλίο και προγράμματα.(Scientific work: book and programs)
  3. Η παρέα μου

Το σχήμα του υποβάθρου φιλοτέχνησε ο κ. Σπύρος Καπερνησιώτης.


Πάντως όποιος θέλει να έχει επαφή (όχι τρίτου τύπου) μαζί μου μπορεί να μου γράψει (και όχι να με γράψει) e-mail στο Internet: vkolias@otenet.gr