ΝΕΑ

   Πρόσφατα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ. αποφάσισε την εκχώρηση στην εταιρέια Telepassport του Κωδικού Επιλογής Φορέα. Ο κωδικός αυτός είναι ο αριθμος 1787.

   Με την νέα αυτή ειδική άδεια η Telepassport, θα παρέχει την δυνατότητα στους συνδρομητές της, με την απλή πληκτρολόγηση του τετραψήφιου αριθμού (τον οποίο καλούν χωρίς χρέωση), να αποκτούν εύκολα και γρήγορα πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρείας, και να πραγματοποιούν τις τηλεφωνικές τους κλήσεις.
  
   Η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, αναμένεται άμεσα.