ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1

                                                   Συχνές   Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Είναι απόλυτα νόμιμη η εταιρεία και η υπηρεσία που αυτή παρέχει ή θα υπάρξει πρόβλημα με τον ΟΤΕ και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων;
    
Η Telepassport Hellas A.E. ανήκει στον όμιλο εταιρειών  Mobilcom. Η έδρα της είναι η Φρανκφούρτη της Γερμανίας και είναι ένας από τους δέκα μεγαλύτερους ομίλους εταιρείων στον κόσμο.
Η
Telepassport ανήκει σ΄αυτόν τον όμιλο και είναι πολυεθνική. Κράτη στα οποία έχει δραστηριότητα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, είναι η Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Δανία, Ισπανία και Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στις τηλεπικοινωνίες από το 1993.
   Τον Ιούλιο του 1999 - με την απόφαση
(15706/Φ.387/23-7-1999) πήρε την έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Τ. να αναπτύξει το δίκτυό της και στην Ελλάδα.
Από τον Απρίλιο του 2000 προσφέρει στους καταναλωτές τις υπηρεσίες της. Έως τώρα η εξέλιξή της είναι ανοδική με έναν ικανοποιητικό αριθμό ευχαριστημένων πελατών.
Μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι δεν μπορούμε να αμφιβάλουμε για την νομιμότητά της. Όσο για τον
ΟΤΕ και την Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υποχρεωμένοι, να ακολουθούν τους νόμους της ΕΟΚ και συγκεκριμένα τον νόμο περί απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών.

 
Απελευθέρωση Μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο των τηλεπικοινωνιών ιδιώτες, με έγκριση του κράτους, με σκοπό να προσφέρουν στον καταναλωτή, υπηρεσίες και προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, με ποιότητα τουλάχιστον ίδια με του κρατικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών της χώρας.