ΕΓΓΡΑΦΗ

   Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο της TelePassport, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση με τα στοιχεία σας, την οποία πρέπει να υπογράψετε και να την παραδώσετε σε συνεργάτη της εταιρείας.

  Παρακαλώ συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα, και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας (χωρίς καμιά σας υποχρέωση).

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔ.