Επιστροφή - Back
 
ΟΙ  ΩΡΙΑΙΕΣ  ΑΤΡΑΚΤΟΙ
THE  TIME  ZONES
LES  FUSEAUX  HORAIRES
LOS  HUSOS  HORARIOS
ELS  FUSSOS  HORARIS
OS  FUSOS  HORARIOS
I  FUSI  ORARI
ПОЯСНОЕ  ВРЕМЯ
EST = EASTERN  STANDARD  TIME (USA)
CST = CENTRAL STANDARD  TIME (USA)
PST =  PACIFIC  STANDARD  TIME (USA)
UTC = UNIVERSAL TIME COORDINATED
GMT = GREENWICH  MEAN TIME
Z = ZULU  TIME

 +  ΟΙ  ΩΡΕΣ  UTC, EST, CST   ΚΑΙ  PST,   ΤΗΝ  ΣΤΙΓΜΗ  ΑΥΤΗ . 
 +  WHAT  IS  THE  UTC, EST, CST   AND  PST   TIME,  THIS  VERY  NOW.