Α Σ    Μ Ι Λ Η Σ Ο Υ Μ Ε   Σ Ω Σ Τ Α   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
ΕπιστροφήΣτην σελίδα αυτή του ιστότοπου πραγματεύομαι περιπτώσεις γραμματικών λαθών που γίνονται από αρκετούς στην ελληνική γλώσσα και δυστυχώς, κυρίως με τα ΜΜΕ, έχουν αρνητική επίπτωση στην γλώσσα και των υπολοίπων συμπατριωτών μας. 

Και πρώτα-πρώτα οι κακοποιούμενες  προστακτικές στο δεύτερο πρόσωπο ενικού :

Είναι:
περίλαβε και όχι ...περιέλαβε !
υπόβαλε και όχι ...υπέβαλε !
διάταξε και όχι ...διέταξε !
υπόγραψε και όχι ...υπέγραψε !
ανάφερε και όχι ..ανέφερε !

Μετά, το ρήμα  απάγω παθαίνει τα μύρια στα χείλη ορισμένων νεοελλήνων, ιδίως στον ενεστώτα!
Λένε αρκετοί :  "Οι απαγωγείς ...απαγάγουν (!!!!!) το παιδί "  αντί του σωστού " Οι απαγωγείς απάγουν το παιδί"

Στο ρήμα παράγω δεν κάνουν πολλοί καμμία διάκριση μεταξύ του "να παράγει / θα παράγει" και του "να παραγάγει / θα παραγάγει".
Παραθέτουμε παραδείγματα για την χρήση των δύο τύπων!
"Το εργοστάσιο θα παράγει τα ίδια προϊόντα πάντοτε" (συνέχεια και συστηματικά).
"Το εργοστάσιο θα παραγάγει το 2009 μια μεγάλη ποσότητα" (για μία συγκεκριμένη περίοδο).
"Το εργοστάσιο είναι αναγκασμένο να παράγει τα ίδια πάντα προϊόντα" (συνέχεια και συστηματικά).
" Το εργοστάσιο είναι αναγκασμένο να παραγάγει το 2009 μια μεγάλη ποσότητα"  (για μια συγκεκριμένη περίοδο).
Όσο για το "θα παράξει" (!!!) που λένε μερικοί για να αποφύγουν ίσως τον σκόπελο "θα παράγει-θα παραγάγει", έ , δεν είναι και η γλωσσικά κομψότερη  των επιλογών....