Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 
 Επιστροφ - Nazad
 

Υ
ο υπατιος =  vinovnikot
υποστηρζει, ισχυρζεται = tvrdi
το Υπουργεο Εμπορου = ministerstvoto za trgovija
υποστριξη, στριξη = poddrska
υπρπτηση = nadletuvanje
υπερχελιση, εκχελιση = prelevanje
υπογραμμζοντας = podvlekuvajk'i
υγεα = zdravje
υποκριτς = licemer
υποκατστατο = supstituent
υπενθυμζει = potseti
υδρμυλος = vodenica
υδραγωγεο = vodovod
υδατπτωση = vodopad
υδρογνο = vodorod
υπονομεω = minira
υποτελς = vazalen
υπρμετρος = prekumeren
υπο την ευρεαν ννοια = vo s^iroka smisla

υπβαλε =  dostavil
παρξη = postoenje
Υδροχος = Vodolija
ποπτα = somnitelni
υπβαλε  παρατηση = deponiral   ostavka
υπηρεσα  πληροφοριν = agencijata  za  razuznavanje
υπρχει λλειψη στα... = nedostigaat..
να υπενθυμσουμε = da  potsetime
υπ = pod
υλικς  ζημες = materijalni  s^teti
το Υπουργεο Εξωτερικν = ministarstvoto  za  nadvores^ni  raboti
το Υπουργεο Εσωτερικν = ministarstvoto  za  vnatres^ni  raboti
υπρχουν = postojat
οι υποχρεσεις = obvrskite
υπηρεσα = vrska
υγεα = zdravstvo
στις υπλοιπες χρες = vo ostanatite zemji
υπερσπιση =  zas^tita
υπρχει = ima
υπρβαση = natfrluvanje
ψους (πχ. για  ποσ) = vo  iznos  od ..
υποχρωση = obvrska
υβριστικ = navredlivi
ψος = visoc^ina
υπο την ιδιτητα = vo  svojstvo
δρευση = vodosnabduvanje
ποπτος = somnitelen
υδραγωγεο = vodovod
υποβρχιο ψρεμα = podvoden  ribolov
υπσχεση =  vetuvanje
υπο την αιγδα = pod  pokrovitelstvo
η υπρχουσα = postoec^kata
υποψα = somnevanje
υπονοντας = aludirajk'i
υπνοδωμτιο = spalna  soba
δρευση = vodovod
υγρ  κασιμα = tec^ni  goriva
υαλοβμβακας = staklena   volna
υιοθεσα = usvojuvanje
υποχρεσεις = obvrski
υψμετρα = visovi
υπενθυμζω = potsetuvam
υποκλνομαι = se  poklonuva
υποβοηθομενος = potpomognat
υδρμυλος = vodenica
υδρργυρος = z^iva
υγεα = zdravje
υπολογζω = kalkulira
υποψφιος = kandidat
υπρχει  δαφος  για ... = postoi mesto  za ...
υπερασπζομαι = brani
υδατπτωση = vodopad
υφανω = tkae
υδρογνο = vodorod
ψος = visina
υδρογονικς = vodoroden
υψπεδο = visoramnina
υπαγορεω = diktira
υγρς = vlaz^en
εν υπηρεσα = na  dolz^nost
υγρασα = vlaz^nost
υψηλ  κοινωνα = visoko  drus^tvo
υπκοος = drz^avjanin
υπογραφ (πρξη) = pis^uvanje
υπσχεση = vetuvanje
υπηρεσιακ  κυβρνηση = tehnic^ka  vlada
υδργειος  σφαρα = zemjina  topka
υποβολ = dostavuvanje
υπηρεσες  πληροφοριν = razuznavac^ki  sluz^bi
υπο τον ττλον... = pod  naslov....
υποψα  = somnevanje
να υπολογζει = da  smeta