Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 
 Επιστροφ - Nazad
 
 

Ω
η ωραα βραδυ = prekras^nata vec^er
ς εκ τοτου = spored  toa
ς γνωστν = kako s^to e poznato
, του θαματος = vidi c^udo
ρα με την ρα = od  c^as  vo  c^as
ωμ (επρρ.) = grubo
στε = taka  s^to
ς επι το πλεστον  = so  pogolem  del
ωφλεια = korisnost
ριμος = zrel
ωριμτητα =zrelost