ΛΕΞΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ  ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΤΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
  
                    
  РЕЧНИК  НА  ГРЧКИОТ  ЈАЗИК  И  НА  ЈАЗИКОТ НА ПОРАНЕШНАТА  ЈУГОСЛОВЕНСКА   РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
  
                    
DICTIONARY  OF  GREEK  AND  THE LANGUAGE OF THE FORMER YUGOSLAV  REPUBLIC OF  MACEDONIA 
  
 

Last  update : 25  May 2001  
UNDER  CONSTRUCTION !                                        
 

                                                         
                                                           ΥΠΟ   ΘΕΟΦΙΛΟΥ   ΒΑΜΒΑΚΟΥ
 

                                                           АВТОР ТЕОФИЛОС   ВАМВАКОС                                                                    
                                                          
                                                           BY   THEOPHILOS   VAMVAKOS

                                       

vamvakos@otenet.gr 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Αθήνα 2001

Сите  права задржани
Атина  2001

All  rights  reserved
Athens 2001

Επιστροφή - Go back - Назад
  

   

 
 

Α   Β   Γ    Δ   Ε   Ζ   Η   Θ    Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ    Ω

Επιστροφή - Go back - Назад