Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 
 Επιστροφ - Nazad
 

    Ο
     οτι ... = deka..., oti (!!)
    μως = meg'utoa
    οικογνεια = semejstvo
    πως και νχει το πργμα = kako i da e
    οδηγομενο (πχ. το χημα) = upravuvano
    οπλοφορα = nosenje na oruz^je
    ορα  =  moc^ka
    ορισμς (διορισμς) = imenuvanje
    για λη την ... = za celata ...
     οδηγε  σε ... = vodi  kon ...
     η  οποιαδποτε = bilo  kakva
     , τι μπορε = s^to  moz^e
     η  ουδτερη  ζνη = tampon-zonata
     οδηγες = upatstvo
     οδικς  ξονας = paten  pravec
     τα ομλογα =  obvrznicite
     ορθοδοξα = pravoslavie
     οικουμενικς = vselenski
     λος  ο ... = siot ..
     λη  η ...= sita ...
     λο  το ..= sito ..
     λοι οι, λες οι = site ...
     λα  τα ..= sita ...
     να  οικοδομσουν  =  da izgradat
     οφειλτες =  dolz^nici
     ομαλ (πχ  κατσταση) = redovna
     το  ριο  ηλικας = starosnata  granica
     ορζεται (πχ  στο Σνταγμα)  =  e  opredeleno
     ουα  υμν .. =  tes^ko  vam ..
     οδνη = bolka
     που =  kade  s^to
     οφελεται  στο .. = se  dolz^i  na ....
     μηρος = zaloz^nik
     σο το δυνατν πι .. = s^to  e  moz^no po-.....
     οργισμνοι = gnevni
     τα πλα = oruz^jeto

     λωσδιλου = sosema
     ομιλα = govor
     οφειλτης = dolz^nik
     μορφος, ωραος = zgoden
     ουροδχος  κστη = moc^en  meur
     οικονομα  της  αγορς = pazarno  stopanstvo
     οτε να ... = nitu eden ..
     ομφωνοι = ednodus^ni
     η ουδετρα  ζνη = tampon-zonata
     οι οικοδομικς εργασες = gradez^nite  raboti
     οικογνεια = semejstvo
     ομοδετες = istomislenici
     οδηγες  χρσεως = upatstvo za  upotreba
     οξικ  οξ = ocetna  kiselina
     οφειλτης = dolz^nik
     ο ομοσπονδιακς πρωθυπουργς = sojuzniot minister
     οπλισμς = oruz^je
     οδηγες = instrukcii
     σο = kolku  s^to
     που = kade  s^to
     ταν = koga
     ξυνση, επιδενωση = zaostruvanje
     ολκληρη η περιοχ = celiot  region
     πως λει = kako s^to rec^e
     ο συνολικς πληθυσμς = vkupnata populacija
     με λους τους γετονες = so site sosedi
     γκος  συναλλαγν = promet
     οφειλτες = dolz^nici
     χι μνον ...... αλλ  και .. = ne  samo...... tuku   i ...
     η ομιλα = govorot
     πως ... τσι  και.. = kako .... taka  i ...
     οφελεται  στο .. = se  dolz^i  na ...
     ταν ταν  παιδ = kako  dete
     ομλογα = obvrznici
     σον  αφορ .. = vo  pogled  na ...
     ομδα  εργασας = rabotna  grupa
     οικοδομομενα = izgradeni
     οικπεδο = zemjis^te
     σον αφορ τον, την το = so  ogled  na..
     πως = kako  s^to
     οτε να = nitu  edno
     οδστρωμα = kolovoz
     οξτατα = najostro
     οδικ  κυκλοφορα = paten  soobrak'aj
     ορστηκε (πχ. υπουργς) = e  imenuvan
     ομφωνα = ednoglasno
     ο οδηγς της δισκτας (drive) = uredot
     οδηγς (guide) = vodic^
     οτιδποτε = bilo  s^to
     σο (εφσον) = dokolku
     ονματα = iminja
     οφειλτες = dolz^nici
     χι μνον ...... αλλ  και .. = ne  samo...... tuku   i ...
     η ομιλα = govorot
     πως ... τσι  και.. = kako .... taka  i ...
     οφελεται  στο .. = se  dolz^i  na ...
     ταν ταν  παιδ = kako  dete
     ομλογα = obvrznici
     σον  αφορ .. = vo  pogled  na ...
     ομδα εργασας = rabotna  grupa
     οικοδομομενα = izgradeni
     οικπεδο = zemjis^te
     σον αφορ τον, την το = so  ogled  na..
     πως = kako  s^to
     οτε να = nitu  edno
     οδστρωμα = kolovoz
     οξτατα = najostro
     οδικ κυκλοφορα = paten  soobrak'aj
     ορστηκε (πχ. υπουργς) = e  imenuvan
     ομφωνα = ednoglasno
     ο οδηγς της δισκτας (drive) = uredot
     οδηγς (guide) = vodic^
     οδοντκρεμα = pasta za zabi
     οπλισμνο σκυρδεμα = betonsko  z^elezo
     οικογνειες = semejstva
     ομχλη = magla
     οξυ = buka
     οξ = kiselina
     ουσιδες = sus^testveno
     ντα = sus^testva
     ορζω = odreduva
     ουρνιο  τξο = vinoz^ito
     οραττητα = vidlivost
     οδηγς (οχημ.) =  vozac^, s^ofer
     χθη = breg
     οσμ = miris
     στρακο = s^kolka
     χι σπνια = neretko
     ολονα και περισστερο = se   povek'e
     οργ, θυμς = lutina
     νειδος, ντροπ = sram
     ομπρλα = c^ador
     οξυ = buka
     οφειλτης = dolz^nik
     οδηγ = vozi
     ομφλιος  λρος = papoc^na   vrvka
     οθνη = ekran
     οξς = kisel
     ταν = koga
     το  οξ = kiselinata
     οπταν, οπτε = koga
     οξυγνο  = kislorod
     οδοντατρος = zabar
     οστεοφυλκιο = kosturnica
     ρκος = zakletva
     ομχλη = magla
     γκος = zafatnina
     ομιχλδης = magliv
     ομοδετης = istomislenik
     ξυνση = zaostruvanje
     λες  οι  συλλαβς = site  slogovi
     ονομζεται, καλεται =  se  narekuva