Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 
Επιστροφ - Nazad
 
 

Μ
τα μσα (πχ. του μηνς) = sredinata
το μικρ νησ = maliot ostrov
με αυτν τον ρυθμ = so ovo tempo
μεταξ, ανμεσα = meg'u
με την ευκαιρα της παρουσας = povod  prisustvoto
το μ  προβλψιμο = nepredvidlivosta
μνημεο = spomenik
μικρο  τον  αριθμν = mali  po  broj
μεταφρθηκαν (πχ χρματα σε λογαριασμ) = se  prefrleni
μεσολβηση = posreduvanje
μρα  με  τη μρα = od  den  na  den
μσα  ενημρωσης = glasila
μετατρπεται = se  pretvora
οι μετριοπαθες = umerenite
μικτ = mes^ovita
μνος, μοναδικς = edinstven
μνημονεει, κνει μνεα = spomenuva
(αυτ) μετφρασε = prevela
το  μικτ  επιτελεο = zadniskiot  s^tab
μσα απο την οποα, δια της οποας = niz  koja
μπανει (πχ το ερτημα ) = se  postavuva
μεθαριο = zadutre
μυελς  οστων = koskena  srcevina
οι (τρες) Μγοι = Mudrecite
η μετοικεσα  Βαβυλνος = vavilonskoto  preseluvanje
μερικς φορς, επανειλημμνως = vo  nekolku  navrati
μεταδδει (πχ πρακτορεο) = soops^ti
μγεθος = golemina
μισθωμνα  κυκλματα = zakupeni  linii
μετανοινω = se  kae
μητρικ   γλσσα = majc^in  jazik
μοντρνος = moderen

μχη = bitka
μισθοφροι = platenici
μουστκι = mustak'i
μυρμγκι = mravka
μγα = muva
μονδες (εργοστασου) = pogoni
μεγλες = golemi
μπορε κανες να δε = moz^at  da  se  vidat
μλλον = najverojatno
μετατροπ = pretvoranje
οι μνοι +Ουσ. = edinstvenite ...
μπορον να διαρκσουν = moz^at  da  traat
με αυτος = so  niv
ο μοναδικς = edinstveniot
μεταδδουν = prenesuvaat
η μαρτυρα = svedoc^enjeto
μχρι  τοδε = dosega
μπροστ απο ... = pred ..
με επικεφαλς.. = na  c^elo  so ...
μαζ με ... = zaedno  so ...
μειοντητες = malcinstva
μακρυ = daleku
μι ρα ορχτερα = c^as  poskoro
να μεταθσουμε, να αναβλουμε = da go odloz^ime
μσω.. = preku ...
μεωση = namaluvanje
στο μλλον = vo idnina
μεγαλτερος απο .. = pogolem od ...
(προς το) μλλον = kon idninata
μονδες (πχ. παραγωγς) = pogoni
μεγλες = golemi
μσθωση = iznaimuvanje
μετδοση (τηλεπικοιν.) = prenos
μσθωμα = zakupnina
μεταγωγ, μεταλλαγ = komutacija
μλος = c^len
μεταξ λλων = meg'u  drugoto
οι μειοντητες = malcinstvata
μηχανοκνητες  τεθωρακισμνες μονδες = oklopno mehanizirani edinici
μχρι και ..., ακμη και ... = duri  i  za ...
μεωση = namaluvanje
με σκοπ να ... = so  cel  da ...
μπακλης = bakal
μαργαριτρι = biser
μχη = bitka
μισαλλοδοξα = sueta
μαζ = zaedno
μεγαλοδεατικς = golemodrz^avni
να μετατοπιστε = da  se  pomesti
μυλωνς = melnic^ar
με λα  τα  στοιχεα = so  site  elementi
μαρτριο = stradanje
μετανστευση = iselenis^tvo
μυστικ υπηρεσα = tajna  sluz^ba
μεθοριακς = granic^niot
οι μονδες = edinicite
μπορομε = moz^eme
το μνο  που ...= edinstveno  s^to ..
το μγεθος = goleminata
μας = ni
μκος = dolz^ina
μρα  με  τη  μρα = od  den  na  den
μνιμος  παρατηρητς = nabljuduvac^
μηχανικ = inz^enerstvo
μτρα  ασφαλεας = bezbednosni merki
μερικο = nekolku
μλλον = idnina
η μονδα εντατικς παρακολοθησης = oddelenieto za  intenzivna  nega
μεταβολς (τοποθετσεις, μεταθσεις) = smeni
μεταδδει = prenesuva
μοναδικς  τρπος = edinstven  nac^in
μχρι  πρσφατα = do  neodamna
μεταφρθηκε = bil  prefrlen
μπκαμε = vlezeni  sme
με λα  τα  στοιχεα =
μοσχρια = telinja
μισθωτς = zakupec
μαθητς = uc^enici
μηχαν  κεντματος = mas^ina   za  pletenje
μπνιο, λουτρ = banja
μαγι = kvasec
μεσημβρινς = meridijan
μικρο  μκους (φλμ) = kusometraz^ni
μπουλιν = kuglanje
μπσκετ  = kos^arka
μετρνται = se  merat
μεταξ = pomeg'u
μση  ηλικα = prosec^na  vozrast
μεταβολς = promeni
μεταφορς = prevoz
μαλλ = volna
μλι   = med
μλυβδος = olovo
μλο = jabolko
μνημσυνο = sek'avanje
μγεθος = golemina
μπορον = moz^at
θα μεταφρει = k'e  prefrli
μπακαλιρος = bakalar
ο  μνος  δρμος = edinstven  pat
μαθανω = uc^i
μυρζω = mirisa
μαμμ = babica
μπακλης = bakalin
μιλω = zboruva
μαργαριτρι = biser
μυλωνς = vodenic^ar
μχη = bitka
μυλπετρα = vodenic^ki   kamen
μαχητς = borec
μγισσα = vols^ebnic^ka
μχομαι = borba
μονομαχα = dvoboj
μεγαλνω, αυξνω = raste
μερικς = delumen
μχρι  την  σμερον  ημραν = do  den  deneska
μαθανω, πληροφορομαι = doznava
μακρς = dolg
μακροπρθεσμος = dolgoroc^en
μακρς  διαρκεας = dolgotraen
μκος = dolz^ina
μχρι  τρα = dosega
μχρι  ττε = dotogas^
μρμαρο = mermer
μαλακς = mek
μεγμα = mes^avina
μτρηση = merenje
μοναστρι = manastir
μαγγνιο = mangan
μονδα = edinica
μηχανικς = inz^ener
μοναδικς, εξαιρετικς = edinstven
μνον εν ... = edinstveno  ako ..
μι  για  πντα = ednas^  za  sekogas^
μονοετς, ενιασιος = ednogodis^en
μονοκατευθυντικς = ednonasoc^en
μονδρομος = ednonasoc^na  ulica
μονοσλλαβος = ednosloz^en
μελνι = mastilo
μονπλευρος = ednostran
μαζ = zaedno
μετ Χριστν = nas^a  era
μορφ (πρσωπο) = lik
μετριοπαθς = skromen
Μεγλη  Αρκτος = golema  mec^ka
μολυσμνος (πχ αρας) = zagaden
Μικρ Αρκτος = mala  mec^ka
μαγεμνος = mag'epsan
μολοντι, ν  και ..= iako
μουλρι = mazga
μλλον = idnica
μικροαστς = malograg'anin
μονοξεδιο του νθρακος = jaglen  monoksid
μουσικ  δωματου = kamerna   muzika
μαγι = kapac^ki   kostim
Μος = maj
μπνιο (στη  θλασσα) = kapenje
μαλλι = kosa
μυελς  οστων = koskena  srcevina
μπαγιτικο  ψωμ = bajat  leb
μαντανς = magdonos
μαγικς = magiski
μητρικ  γλσσα = majc^ki   jazik
μητρα = majka
μικρς = mal
μειοψηφα, μειοντητα = malcinstvo
μαρμελδα = marmalad
Μρτιος = mart
μαφα = mafija
μλι = med
μεταξ = meg'u
στο  μεταξ = vo  meg'uvreme
στο  μικροσκπιο = pod  lupa
μεσολβηση = posredstvo
μανα  καταδωξης = manija  za  gonenje
μκος = dolz^ina
μπχα = zasmrduvanje
μλλον = idnina
μρμαρο = mermer
μοντρνος = moderen
μλος = mol
μλο = jabolko
μαλακς = mek
μτρηση = merenje
μελωδικς = molozvuc^en
μολβι (για  γρψιμο) = moliv
μυρμγκι = mravka
μουστκι = mustak'i
μρος (τμμα) = del
μοιρζονται = delat
μαλλ, ριο = volna
μερικς, μ  πλρης = delumen
μχρι τοδε = dosega
μλι = milja
ματαως = dz^abe
μλος = c^len
μετθεση (αναβολ για το μλλον) = odlaganje
μετεφρθη = bil  prenesen