Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 
Επιστροφ - Nazad
 

Λ
λγο καλτερα = malku  podobro
λγεται οτι ... = velat  deka ...
οι λαμβανμενες  εγγυσεις = dobienite garancii
λειτουργα (πχ. Τρπεζας) = rabotenje
λγω του οτι ... = poradi  toa  s^to
λει = rec^e
λειτουργον = rbotat
η Λωρδα  της Γζης = Pojasot Gaza
λγος, αιτα = pric^na
Λευκς  Οκος = Bela  Kuk'a
Λων = Lav
λειτουργα = rabotenje
λπασμα = g'ubrivo
λθη = zaborav
λουκνικο = kolbas
λβης = kotel
λαθρμπορος = s^vercer
λαμβνεται (απο χημ. αντδρ.) = se  dobiva
λαμβνουν χραν  = se  odrz^uvaat
λαμβνει απφαση = donese  odluka
λαθρεμπριο = s^verc
λγω του,της ... = poradi
λουτρ = banja
λγοντας = velejk'i
οι λγοι = pric^inata
λογαριασμς (πχ. τραπεζικς)= smetka
ο λγος του Θεο = slovoto  Boz^jo
τα λματα = otpadot
οι λογαριασμο = smetkite
λψη = priem
οι λαχαναγορς = zelenite pazari
να λβει  μτρα = da prezeme merki
με  λπη = so z^alenje
λστιχα = gumi
λουλοδια = cvek'e
λεμνια = limoni
λυχνες, λμπες = svetilki
λιπαντικ = mazivo
λιανικ = na  malo
λοιμδεις νσοι = zarazni  bolesti
λεκνη (ποταμο, λμνης) = sliv
λειμν = livada
λεκα = topola
λαγς = zajak
λχανο = zelka
λαμβνουν  χραν = se  odvivaat
λατρεω = oboz^ava
λαβοσα  χραν  = odrz^ana
οι λγοι, οι  αιτες = pric^inite
λεγενα = legija
λογοτεχνα = kniz^evnost
λγο-λγο = malku - pomalku
λω = kaz^a
λογοτεχνικ  ργο = kniz^evno  delo
λκος = volk
λπασμα = g'ubrivo
λαιμς = vrat
λμνη = ezero
λιποτκτης = dezerter
λξη = zbor
λεπτομερς = detalen
λκνο, κονια = kolepka
λαμβνω = dobiva
λαμβνω  απφαση = donesuva  odluka
λθη = zaborav
λκκος = jama
λθινη  εποχ = kameno  vreme
λοιμς = zaraza
λατομεο = kamenolom
λγω  της  κακοκαιρας = poradi  los^oto  vreme
λβης, καζνι = kotel
λοστς = lost
λωρδα = lenta
λκος = volk
λπασμα = g'ubrivo
λθη = zaborav
λαγς = zajak
λκκος = jama
λμβος , βρκα = c^amec
λξη  ισχος = istekuvanje
λαργγι = grlo
λατομεο = kamenolom
λιοντρι = lav

λμφος = limfa
λαινα = lava
λαμαρνα = lamarina
λιπψυχος = malodus^en
λμπα = lamba
λσπη = malter
λανθνων = latenten
λδι = maslo
λεξιλγιο = leksika
λαμβνει  μτρα = prezema  merki