Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 
 
 
 
Επιστροφ - Nazad
 
 

Χ
ο χρος = prostorot
η χρα μας = nas^ata  zemja
χερσαος = kopneni
το χρι = rakata
η χρα-αμφιτρων = zemjata-domak'in
χρησιμοποιεται = se upotrebuva
χαρουν ασυλας ως προς.. = se imuni od...
τα χρματα = parite
χαραγμνος = trasiran
χθς = vc^era
θα χτυπσουν = k'e  udiraat
με τις χρες-μλη = so zemjite c^lenki
χωρς να δσει = bez  da  dadat
χρις στο ... = blagodarenie  na ...
χθς το βρδυ = vc^eravec^er
χρστης = korisnik
χρση = koristenje
χθεσινς = vc^eras^ni
χθς το βρδυ = sinok'a
οι χρες = zemjite
χαβιρι = ajvar
χρηματιστριο = berza
Χριστογεννα = Boz^ik'
Χρτης (πχ. ΟΗΕ) = povelba
χθς το βρδυ = sinok'a
το χρμα των μαλλιν = bojata  na  kosata
χρησιμοποιε = upotrebuva
χρεωμνη = zadolz^ena
χλι = jagula
χιλιδες = iljadi
χρσιμοι = korisni
η χρα του = negovata  zemja
η χρα της = nejzinata zemja
η χρα τους = nivnata zemja
χρστες = korisnici
χειρτερο = najlos^o
χωροταξα = prostorno  planiranje
η χρα-αμφιτρων = zemjata-domak'in
χρησιμοποιεται = se  upotrebuva
χαρουν ασυλας ως προς.. = se  imuni  od ..
ο χθεσινς = vc^eras^niot
τα χρματα = parite
χαραγμνος = trasiran
χθς = vc^era
θα χτυπσουν = k'e  udiraat
με τις χρες-μλη = so  zemjite  c^lenki
χωρς να δσει = bez  da  dadat
προχθς το βρδυ = zavc^eravec^er
χρστης = korisnik
χρση = koristenje
χθς το βρδυ = sinok'a
χαβιρι = ajvar
χρηματιστριο = berza
Χριστογεννα = Boz^ik'
Χρτης (πχ. ΟΗΕ) = povelba
το χρμα των μαλλιν = bojata  na  kosata
χρησιμοποιε = upotrebuva
χρεωμνη = zadolz^ena
χλι = jagula
χιλιδες = iljadi
χρσιμοι = korisni
χοιρομρι = salama  s^unkova
χαρτοφλακας = c^anta (aktovka)
χαλκς = bakar
χρση = upotreba
χονδρικ = na  golemo
χρος = dolg
χορος = svinja
χλυβας, ατσλι = c^lik
χρειζεται, απαιτεται = e  potrebno
χτυπω = udira
χρα = vdovica
χλωμς = bled
χθς = vc^era
χθεσινς = vc^eras^en
χρος = dolg
χρμα, μπογι = boja
χωματερ = g'ubris^te
χνω = gubi                                      χαρω πολ ! =  drago  mi  e !
χαντκι, χνδαξ, τφρος = endek
χαρει (πχ  στριξης, εκτμησης ) = uz^iva
χολ = z^olc^ka
χειμνας = zima
χρυσς = zlato
χρυσοχος = zlatar
χτυπει  συναγερμς = ςvoni   za   treboga
χτστης = s'idar
χορεω = igra
χιλιδα = iljada
χων = nika
χυτριο = learnica
χρις  στον/στην/στο .... = blagodarenie ....
χρος = dolg
χωματερ = g'ubris^te
χρις = milost
χδι = miluvanje
χοιρομρι = s^unka
χτενζω = c^es^la
χτνα, τσατσρα = c^es^el
χελος (πχ του εμφ. πολμου) = rab
χτστης = s'idar
χασς = has^is^

χρη = dolgovi
χρση, εφαρμογ = primena
χνει = lee
χνει  δκρυα = lee solzi
χαμαιλων = kameleon
χαμομλι = kamilica
χασπης = kasap, mesar
χερσαος = kopnen
χειμεριν  ηλιοστσιο = kratkodnevnica
χιονοστιβδα = lavina
χελιδνι = lastovic^ka
χρις στον ... = blagodarenje  na ...
χελος = rab