Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η    Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ    Ψ   Ω
 
 Επιστροφ - Nazad

Κ
η κατασκευ  = izgradbata
η κατσταση  = sostojbata
η κακ εικνα  = los^ata  slika 
η κυβρνηση  = vladata
κατα την  συνταγν = spored  receptot   
κεν  λγια  = prazni  zborovi
κλιμκωση = eskaliranje
η κοιλδα  του Πρσεβο =  Pres^evskata  dolina
κατα  την επθεση = pri  napadot
κατηγορθηκε = bil  obvinet
κουπ = veslo
καταρρκτης, υδατπτωση = vodopad
κορκι = gavran
καταδωξη = gonenje
καθκον = dolz^nost
κρη (οφθαλμο ) = zenica
το κακ = zloto
κκκος = zrno
καμπνα = s'vono
κατρτι = jarbol
καλδιο = kabel
κλι = kalium
καλγερος = kalug'er
κλουβ = kafez
κουφς = gluv
κωφτητα = gluvost
κηπουρς = gradinar
κτοικος = z^itel
κωδωνοκροστης = s'vonar
κριθρι = jac^men
κμβος (συγκοινωνιακς) = jazol
κασστερος = kalaj
κουνουπδι = karfiol
κολακεα = laskanje
τα  κασιμα = gorivoto
κκνος = lebed
κρμα = legura
κελφιο, μαξιλαροθκη = navlaka
καρτο = morkov
κοτπουλο (κρας) = piles^ko  meso
τα κατεψυγμνα = smrznatite
κρνοντας  απο .. = sudejk'i  po ...
τα καφ (καφενεα) = kafeata
καρτο = morkov

καθλου, ουδλως = voops^to
Κρις = Oven
Καρκνος = Rak
κατσχεσε = zaplenil
κεραυνς εν αιθρα = grom  od  vedro  nebo
κατασχεθεσες = zapleneti
μ  κατονομαζμενοι = neimenuvani
κατστη  αδνατον = e  onevozmoz^eno
να καταγγελθον = da  bidat  prijaveni
η κατασκευστρια εταιρεα = gradez^noto pretprijatie
κρσιμη  περοδος = krizen  period
καταρτζεται ( πχ κανονισμς) = se izrabotuva
κοινο  θνητο = obic^ni  smrtnici
κοιν γνμη = javnost
κυμανονται = se  dviz^at
κιλοβατρες = kilovat-c^asovi
το  κοιν = publika
καραγκιζης = karag'oz
η κακ κατσταση = los^ata  sostojba
τα καθσματα = sedis^tata
κλεστηκε  συμφωνα = e  skluc^en  dogovor
κρτος = drz^ava
κρτος δικαου = pravna  drz^ava
καθιστντας  δυνατ = ovozmoz^uvajk'i
καθκον = zadac^a
κυβισμς = zafatnina
κατπιν = potoa
κορσα (πχ εκλογικ) = trka
κλεσιμο = zatvoranje
κοιν  μυστικ = javna tajna
κυκλοφορα (πχ φαρμκων) = promet
κλμακα χρτη = razmer
κατακτ = osvojuva
κτρινος = z^olt
κσμημα = nakit
κατρτι = jarbol
κουνοπι = komarec
κλοπ  αυτοκιντων = kradenje  vozila
κατα την διρκεια του ... = vo tekot na ...
κατγγειλε = prijavila
κοινωνικ ζω = ops^testveni
κατρριψη = soboruvanje
κατα τα λεγμεν του = spored  negovite  zborovi
κινητο στχοι = podviz^nite celi
τα καταστματα = prodavnicite
κνηση (τηλεφ., τροχαα), κυκλοφορα = soobrak'aj
καταθσεις  ταμιευτηρου = s^tedni  vlogovi
κεντρικ πλατεα = glavni  plos^tad
κατμεστη πλατεα = prepolni  plos^tad
η κοιν γνμη = javnoto  mislenje
καθημερινς = sekojdnevno
κατα την διρκεια των μπρφιν = vo  tekot  na  brifinzite
οι κυβερνσεις = vladite
κυρως = glavno
κοιντητα = zaednica
κοιν γνμη = javnost
κνουμε = pravime
κυραρχος (επθ.) = dominanten
κανες τους = nikoj  od  niv
καθλου ! = voops^to !
το κουτ της Πανδρας = pandorina  kutija
κυκλματα (πχ  τηλεφωνικ) = vodovi
καρτοτηλφωνα = javni  govornici
κρτες  τσπ = c^ip  kartici
κμβος = jazol
το κυβερνν = vladeja^kiot
οι κλπες = glasac^kite  kutii
ο κατλογος = spisokot
το κοιν, η κοιν γνμη = javnosta
το κυκλοφορον  τεχος = tekoven  broj
κατα ξηρν = na kopno
να καταστσει  δυνατ = da ovozmoz^i
η κρατικ εξουσα = drz^avnata  vlast
η κοινοβουλευτικ επιτροπ = sobraniskata komisija
οι καταναλωτς = potros^uvac^ite
κατ' αυτος = spored niv
κατργηση  = ukinuvanje
κρανο = c^erep
να  καταβλουν  προσπθειες = da  vloz^at   napori
κατανλωση  = potros^uvac^ka

και πλιν = povtorno
κατπιν αιτματος = po  baranje
κοιν γκλημα = ops^t  kriminalitet
κρατομενοι = zatvorenici
ο καταδικασμνος = osudeniot
κατασκευ = izgradba
κιλοβατρα = kilovatc^as
κλαση = ad
καρχαρας = ajkula
κρκος = alka
κτρια = objekti
καχημα = gordost
καταβλλει  προσπθειες = pravi  napori
την καταγωγν = po  poteklo
το κανονιστικ  πλασιο = regulaciskata  ramka
κατηγορεται = e  obvineta
κενται = lez^at
κρφος εν τω οφθαλμ = trn  vo  okoto
κνω  αποδεκτ = prifati
κυριολεκτικ = bukvalno
κτοικος = z^itel
καθαρισμς = rasc^istuvanje
κεκλεισμνων των θυρν = zad  zatvorena  vrata
κατηγορε = obvinuva
κληρονομι = nasledstvo
καυτ  νερ = vrela  voda
κρο  νερ = studena  voda
το κρεμδες  μγμα = kremasta  smesa
το κουμπ, το πλκτρο = kopc^eto
κατεθυνση = nasoka
κατσταση  εκτκτου  ανγκης = vonredna  situacija
κακοκαιρα = nevreme
κακς = los^
κρβουν = krijat
κνητρο = motiv
κπου = nekade
κρυμμνος = skrieno
σε  καραντνα = pod  karantin
ο κοσμτορας = dekanot
το κουμπ, το πλκτρο = kopc^eto   καρτο = morkov
καρποζι = lubenica
κλνη = leglo
καναπς = kauc^
κλιματιστικ = klima  ured
κουζνα = kujna
καρφι = klinci
καλδια = kabli
κλτσες = c^orapi
κασστερος = kalaj
κτριο = zgrada
κασιμα = ogrev
καφς = kafe
κεραμδια = k'eramidi
κεντρικο  σταθμο = matic^ni  stanici
κωπηλασα = veslanje
καταδωξη = gonenje
κυνγι = lov
κρδος = dobivka
κρβουνο = laglen
η κρια  δραστηριτητα = pretez^nata  dejnost
κατα  τπον = spored  mestoto
κλδοι  δραστηριτητας = granki  na  dejnost
κατανομ = raspredelba
κεφλαια = sredstva
οι  κορυφς  των  βουνν = planinskite  vrvovi
κατακρημνσματα  (πχ.  βροχ κλπ.) = vrnez^i
καταγωγ, προλευση = poteklo
καταστματα = duk'ani
καπνς = tutun
κυψλες  μελισσν = kos^nici  na  pc^eli
καλιοχα  λιπσματα = kalievi  g'ubriva
κωνοφρα = iglolisni
καυσξυλα = ogrevno  drvo
καλλιεργσιμος = obrabotliv
καλαμις = trstici
κριθρι = jac^men
κρεμμδι = kromid
κκλοι = krugovi
κατθεση (τραπεζικ) = vlog
κατσβεση = gasenje
κουφς = gluv
κωφτητα = gluvost
καταδωξη = gonenje
κμης = grof
κμησα = grofica
κνηση = dviz^enje
κορτσι = devojka
καθκον = dolz^nost
κτρινος = z^olt
κουρτνα, προπτασμα = zavesa
καμπνα = s'vono
κουζνα (με μτια) = s^poret
καθαρτριο = c^istilis^te
κρνος = s^lem
καπλο = s^es^ir
κορυδαλλς = c^uc^uliga
κλτσα = c^orapa
καθαρς = c^ist
κλιμκιο = es^alon
κατπαυση  του  πυρς = prekin  na  ognot
κερσι = cres^a

καρδι = orev
κυδνι = dunja
κτταρο  = k'elija
κατηγορ = obvinuva
καθορζονται = se  otvrduvaat
κουνιδος = dever
κινεται = se  dviz^i
κατανηση  = razbiranje
κατεθυνση = pravec
κατσβεση = gasenje
κουπ = veslo
κορυφ = vrv
κηρς (κερ) = vosok
κορκι = gavran
κουφς = gluv
κατα μκος = dolz^
κεμαι = lez^i
κρβω = krie
κρατω = drz^i
κμα = bran
κβω = sec^e
καταλγουν = zavrs^i
κνω = pravi
κατοικ, ζ = z^ivee
κλειδαρι = brava
κισσς = vrs^len
κλενω = zatvora
κουκουβγια = buv
κθομαι = sedi
κιν την προσοχ = budi vnimanje
κοιμμαι = spie
κυριολεκτικ = vo  bukvalna  smisla
κυττζω = gleda
καταιγδα = bura
κλβω = krade
κτζω, κατασκευζω = gradi
κολυμπω =  pliva
κρεμω, αναρτ = visi
κερδζω = dobiva
κατθεση (τραπεζικ) = vlog
κατσταση  πολμου = voena  sostojba
κηρσσω  πλεμο = objavuva  vojna
καλ  θληση = dobra  volja
κορδνι (παπουτσιο) = vrvka
κεφλαιο (βιβλου) = glava
Κριος = gospodin
Κυρα = gospog'a
κηπουρς = gradinar
κλδος, τμμα = granka
κμης = grof
κνηση, κνημα = dviz^enje
κμησσα = grofica
κυκλοφορα διπλο  ρεματος = dvonasoc^en  soobrak'aj
κορτσι = devojka
κατεδαφζω = demolira
καθημεριν = sekoj  den
κυνγι (κρας) = divec^
καπνς = dim
κατρα (τσιγρου) = dogorc^e
καλημρα ! =  dobro  utro!
κοιλδα = dolina
καλησπρα ! = dobro  vec^er !
κνω  το  καθκον  μου = vrs^i  svoja  dolnost
κατοικδιο  ζο = domas^no  z^ivotno
το κασιμο = gorivoto
καταπλω = doplovuva
κτρινος = z^olt
καθυστερημνος, αυτς που  ργησε = docen
κρτος = drz^ava
Καιν Διαθκη = Nov  Zavet
κρατω τον λγο μου = drz^i  zbor
κατστημα = duk'an
κληροδτημα = zaduz^bina
κοπρι = g'ubre
καταλαμβνω  εξ  εφδου = zazema  na  juris^
κθαρμα = g'ubre
καμηλοπρδαλη = z^irafa
κτριο = zgrada
κτοικος = z^itel
το κακ = zloto
κουρτνα = zavesa
κακοθης = zlonameren
κατχρηση = zloupotreba
κυβικ  ρζα = kuben  koren
κιμωλα = kreda
κρα (ψωμιο) = kora
κκκος = zrno
κωδωνοκροστης = ςvonar
καμπνα = ςvono
κποιος = izvesen
υπο κατασκευν = vo  izgradba
καυσαρια = naduvni gasovi
κλι = kalium
κατασκευασμνο = izraboten
κολοσσς = kolos
κοιν  συμφρον = ops^t
κρεββτι = krevet
καβαλλρης = javac^
κρβουνο = jaglen
κμβος = jazol
κατρτι, ιστς = jarbol
κρις = jarec
κατσκα = koza
καλδιο = kabel
κκτος = kaktus
καρδα = kokos
καρολι, κουβαρστρα = kalem
καλγερος, μοναχς = kalug'er
κουνοπι = komarec
καπρο, αρραβν = kapar
καρναβλι = karneval
κνω μπνιο (στην θλασσα, στο  λουτρ) = se  kape
κρεοπωλεο = kasapnica
κυβερντης (αεροπλ.) = kapetan
κλωστ = konec
κουνουπδι = karfiol
κτα = kokos^ka
κρατικς  κορβανς = drz^avna  kasa
κουμπ (πχ πουκμισου) = kopc^e
κτηματολγιο = katastar
κλουν = klovn
κλειδ = kluc^
καφενεο = kafeana
κλειδαρτρυπα = kluc^alka
κλουβ = kafez
κστανο = kosten
καγκουρ = kengur
κινηματογρφος = kino
κβος = kocka
κλβω = krade
καλαθσφαιρα, μπσκετ = kos^arka
κυψλη = kos^nica
καλλιγραφα = krasnopis
κλοπ = kraz^ba
κουτσς = kriv
καμπλη = kriva
κρβομαι = se  krie
κρβω = krie
κραυγ = krik
κρνος = krin
κροκδειλος = krokodil
κρεμμδι = kromid
κρουαζιρα = krstarenje
κκλος = krug
κβος = kube
κυβικς = kuben
κυβικ  μτρο = kubik
κουζνα = kujna
κολακεα = laskanje
κοσμηματοπλης = kujundz^ija
καλοκαρι = leto
κοκκος = kukavica
κρος, παγωμνος = laden
κνει  κρο = ladno  e
κουτλι = laz^ica
κρυνω = ladno  mi  e
κκνος = lebed
κρμα = legura
κυνηγς = lovec
κακς (πχ για ποιτητα) = los^
καρποζι = lubenica
κσμος (νθρωποι) = lug'e
κλυφος = lus^pa
κρας, σρκα = meso
κατοκον  εργασα = domas^na  zadac^a
κατληψη = osvojuvanje
κλυψη = pokrivanje
το κτριο = zdanieto
κυρως = osobeno
κατα  διαταγν .. =  po  nalog ...
κοιν  μυστικ = javna  tajna
κλονοποηση = kloniranje
κπνισμα = pus^enje
κηδετηκαν = bea  pogrebani
κεφλαιο (βιβλου) = poglavje
κυρως = glavno
κποιο  μλος ..= izvesen  c^len..
να καταθσουν (πχ τα πλα) = da  poloz^at
τα  καθκοντα = funkcijata
το καταπτασμα  του  ναο = crkovnata  zavesa
κλαυθμς  και  βρυγμς = plac^  i  c^krtanje
κνω  παρα = se  druz^am
καταργ (μονοπλιο) = uriva
με  καλσατε = me  pokanivte
και  οτω καθεξς = i  taka  natamu
κνημα = dviz^enje
κυκλοφορα (πχ εφημερδας) = pojava
κατστημα, μαγαζ = duk'an
κνητρο = pottik
κατα την   προφορ .. =  pri  izgovorot ...