Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 
Επιστροφ - Nazad
 

Ι
ισορροπα = ramnotez^a
ικανοποηση = zadovolstvo
ιδως = osobeno
η ιδιτητα = svojstvoto
ιδρυτς, θεμελιωτς = osnovopoloz^nik
ιστιμα = ramnopravno
ισχυρισμο = tvrdenja
ιδιατερα, ιδιαιτρως = posebno
ισχυρς, δυνατς = silen
η ιδιτητα  του  πλρους  μλους = polnopravnoto  c^lenstvo
ιδιοκτησα = sopstvenost
Ιχθες = Ribi
ισημερα = ramnodenica
το δρυμα = zavodot
η ισορροπα  της  αγορς = pazarnata  ramnotez^a
σως = moz^ebi
ιωβηλαο = jubilej
δρυμα = zavod, ustanova
σως = moz^ebi
ισχς (πχ. εγγρφου) = vaz^nost

με  ισριθμες .... = so  isto  tolku..
ιδιοκττης = sopstvenik
διοι προι = sopstveni  sredstva
ιστητα  των  δο  φλων = ednakvost na polovite
ιδιατερα (επρρ.) = osobeno
ινδικ κνναβη = indiski  konop
ιδως = osobeno
ιδιτητα πλρους μλους = polnopravno  c^lenstvo
ιστιμο  μλος = ramnopraven  c^len
ισημερινς = ekvator
ισχς (ηλεκτρικ) = mok'nost
ισχς εικνας = jac^ina na  slikata
ικανοποηση = zadovoluvanje
να = vlakno
ισχυρζονται = tvrdat
κτερος = z^oltica
σταμαι = stoi
ιππτης = vitez
ιδιοκτησα, περιουσα = imot
ισχων = validen
ιπποσνη = vites^tvo
ιτι = vrba
ιστιοπλοα = edrenje
λιγγος = vrtoglavica
ιδιατερη  μφαση = osoben  akcent
ιστο, παν = edro

ικρωμα, αγχνη = gubilis^te
ισοσκελζω (προπολογ.) = usoglasi
ντσα = inc^
ιδιαιτρως (υπο εχεμθεια) = intimno
διος = ist
Ιολιος = juli
ιπποπταμος = nilski  konj
ιππικ = konjica
ιππας=konjanik
ιστς της αρχνης = pajaz^ina