Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 Επιστροφ - Nazad
 

Η
η ημρα = denot
ηλου φαειντερον = jasno kako bel den
ησυχα = mir
δη απο... = us^te  od..
η ημρα = denot
δη = vek'e
ηττημνος = porazeni
ηττημνη  πλευρ = porazena  strana
τα Ηνωμνα Εθνη = Obedinetite  Nacii
ημερομηνα γννησης = datum  na  rag'anje
οι Ηνωμνες Πολιτεες της Αμερικς = Soedinetite  Amerikanski  Drz^avi
η  ημερησα  διταξη = dnevniot  red
δη το (πχ. τος) = us^te  vo ...
ηγεται της.., εναι επικεφαλς  της .. = predvodi
ηλου φαειντερον =
ηλεκτρικ σκοπα = pravosmukalka
λιος = sonce
ηλικα = vozrast
ηθοποις = aktor
ημερσια διταξη = dneven  red
ημερομσθιο = dnevnica
ταν σε θση να ... = bil  vo  moz^nost  da ...
χος = zvuk

= ili
ρωας = junak
ημερολγιο = kalendar