Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η    Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ    Ψ   Ω
 
 
 Επιστροφ - Nazad

Δ
ο δρμος = patot
διακοπ = prekinuvanje
δυστυχς = za  z^al
οι δυνμεις (στρατ.) = sostav
δμαρχος = gradonac^alnik
διαπστωση, επιβεβαωση = utvrduvanje
διεξαγωγ (πχ εκλογν) = sproveduvanje

διαλεκανση  = razvetluvanje

δυστυχς = za  z^al
διερυνση   = s^irenje
δημιουργα = sozdavanje
διαφεγουν = begaat
δρστες = storiteli
διαρκς = dolgotraen
διοικονται, κουμαντρονται = se  rakovodat
διαβεβαωση = potvrda
δισπαση (πχ κμματος) = rascep
δσμευση (πολιτ. δλ.) = zaloz^ba
διρκεια = vremetraenje
δειλ = sramez^livo
διαιρονται  σε .. = se  delat  na ..
θα δημιουργσει = k'e  sozdade
διακρατικς = meg'udrz^aven
δυ  φορς = vo  dva  navrata
διταξη, μηχανισμς = naprava
δυστυχα = mizerija
διαφλαξη = zac^uvuvanje
δινεξη, διαφορ = spor
διαρκεας ... = vo  traenje  od ...
επικρατν  = dominanten
διεξγονται (πχ συνομιλες) = se  vodat
δδεται  προσοχ = se  obrnuva  vnimanje
δημοτικς  φωτισμς = ulic^no  osvetluvanje
διεσδυση (εμπολμου) = prefrluvanje
δνω = dade
δημιουργθηκαν = se  sozdadeni
διβημα, κνηση = poteg
δν εναι τποτα λλο παρ ... = ne  e  nis^to  dgugo  tuku ..
δκοπο  μαχαρι = noz^  so  dve  ostrici
η δημοσιτητα = javnosta
διβολος = g'avol
διαβολικς = g'avolski
δνειο = zaem
δσος = s^uma
δεκατσσερα = c^etirinaeset
διαφορετικ  απο .. =  poinakvo  od ..
δια  μσου .. = niz ..
διαφωνες =  nesoglasuvanja
διαλεται (για σστημα) = se  raspadna
δυσεπλυτος = neres^liv
η  δια  ξηρς (επθετο) = kopnenata
δψα = z^ed
 
διαταγ = naredba
Δδυμοι = Blizanci
διεξγει = sprovede
διεξγει ρευνα = sprovede anketa
διταξη (μηχανισμς) = naprava
δυσπιστα = nedoverba
δχτυλο = prst
δακτλιος = prsten
να διαταχθον (τοποθετηθον) = da  se  rasporeduvaat
δση (δανεου) = rata
διαμκης = nadolz^en
διεζευγμνος = razveden
διαδικασα = postapka
η  δριμεα  οσμ = silniot  miris
δια  μσου (πχ του χρνου) = niz
διαδδει = s^iri
δκρυα = solzi
δν θα με εξπληττε = ne  bi  me  c^udelo
διλυση, πτση = raspag'anje
διαδχεται = nasledi
διορισμς = opredelba
η δισπαση, η διλυση = raspadot
διαταγ = naredba
δση (ηλου) = zalez
δρον = dejstvuvaat
δηλητηραση = truenje
διεστραμμνος = perverzen
η διευθυντικ καρκλα = direktorskata fotelja
διαθτει (κκτηται) = poseduva
διενεργε ανκριση = vodi istraga
η δημσια  τξη = javniot red
δημσιοι χροι = javni mesta
εν δρσει = vo akcija
το δστυχο  κοριτσκι = nesrek'noto  devojc^e
διαφλαξη = soc^uvuvanje
να διενεργσει επθεση = da  izvrs^i   napad
δεδομνα, στοιχεα = podatoci
δν ενδεκνυται, εναι ακατλληλος = e nezgodan
διαβατρια = pasos^i
δν σημανει οτι .... = ne  znac^i  deka ..
δν εναι σγουρος = ne e uveren
δκτες (ραδιφωνα) = priemnici
η διατρηση = zac^uvuvanjeto
διανομ = raspredelba
δρσεις, δραστηριτητες = dejstva
δν εμαστε = nie  sme
δεδομνου οτι = bidejk'i
διαρεση = podelba
δκτυο = mrez^a
δεδομνα (πληροφορ.) = podatoci
διοκηση = rakovodstvo
δορυφορικ κντρο εδφους = zemski satelitski centar
η διεθνς νωση τηλεπικοινωνιν = meg'unarodniot  sojuz  telekomunikacii
η διρκεια της συνδιαλξεως = dolz^inata  na  razgovorot
δν εναι δυνατν = ne e  moz^no
διαλεται (πχ. Κοινοβολ.) = se raspus^ta
διδοχος = naslednik
διεξαγωγ (πχ. εκλογν) = odrz^uvanje
δημσια τξη = javen red
διαπραγματεσεις = pregovori
το δηνριο = denarot
ο δετερος ρος = vtoriot uslov
δρσεις = dejstva
διαβιβσεις = vrski
διεθνς τξη =  meg'unaroden  poredok
διταξη = odredba
δρστες = storiteli
την Δευτρα = vo ponedelnikot
δηλαδ ( Γερμ. : beziehungsweise)= odnosno
διτι = zos^to
δδυμος = bliznak
το διβημα = potegot
δμαρχος = gradonac^alnik
δικαστικς = po  sudski  pat
διαρκς  ειρνη = traen  mir
δεδομνου  τι .. = bidejk'i
διεξγεται (πχ. ρευνα) = se  vodi
δια της διπλωματικς  οδο = po  diplomatski  pat
διαβολικ = g'avolski
διοικητικ  συμβολιο = upraven  odbor
η διαφορ, η  δινεξη = sporot
δν  υπρχει = ne  postoj
δν  μπορε  να, δν  επιτρπεται  να .. = ne  smee  da..
διατρηση = odrz^uvanje
δημσια  σοδα = javni  prihodi
τα δση = s^umite
οι δο χθες = dvata  brega
δωρε = donacija
τα διασταυρομενα  πυρ = vkrsteniot ogan
δναμη (πχ. στρατο) = sostav
το δεδομνο = podatokot
διασκδαση = zabava
διπλατα = s^irum
δημσιος  διλογος = javna  rasprava
διλυση (πχ. Βουλς) = raspus^tanje
η διρκεια = traenjeto
διατθεται, παραδδεται = se isporac^uva
διαπιστνει = konstatira
δικαιολογα = obrazloz^enie
διαγραφ (πχ. μλους) = bris^enje
διαθτουν.. = raspolagaat  so ...
δια μσου = niz
διμετρος = prec^nik
δκαννο = dvocevka
δολοφονθηκε = bil  ubien
διπραξε = izvrs^il
διαδικασα = postapka
δυσαρεστημνος = nezadovolen
ο δρμος = patot
διακοπ = prekinuvanje
δυστυχς = za  z^al
οι δυνμεις (στρατ.) = sostav
διασταυρομενα  πυρ = vkrsten  ogan
διεξγαγε = vodel
δινεξη, διαφορ = spor
η Δεξι = Desnicata
δψα = z^ed
δση (ηλου) = zalez
δυναττητα = moz^nost
δν εναι εντξει = ne  e  vo  red
οι δεξαμενς (πχ πετρελαου) = cisternite
δημιουργς = tvorec
η δθεν = navodnata
να δοκιμαστε = da  se  ispita
δλωση = izjava

δμαρχος  = gradonac^alnik

η διευθυντικ καρκλα = direktorskata fotelja
διαθτει (κκτηται) = poseduva
διενεργε ανκριση = vodi  istraga
η δημσια  τξη = javniot  red
δημσιοι χροι = javni  mesta
εν δρσει = vo  akcija
διαφλαξη  = soc^uvuvanje