Επιστροφή-Back  

 

  ΡΩΜΑΙΚΑ  ΟΝΟΜΑΤΑ  ΠΟΛΕΩΝ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ
     ROMAN  NAMES  OF  EUROPEAN  CITIES

 

YORK                   EVORACUM
ROUEN                 ROTOMAGUS
PARIS                   PARISII
LONDON             LONDINIUM
AOSTA                AUGUSTA  PRAETORIA
TORINO              AUGUSTA  TAURINORUM
TRIER                   AUGUSTA TREVERORUM
FREJUS                FORUM  JULII
COBLENZ           CONFLUENTES
REGENSBURG   CASTRA  REGINA
AUGSBURG        AUGUSTA  VINDELICORUM
MAINZ                MOGONTIACUM
MARSEILLE        MASSILIA
MERIDA              EMERITA  AUGUSTA
ZARAGOZA        CAESARAUGUSTA
LISBOA               OLISIPO
PERUGIA            PERUSIA
BRINDISI            BRUNDISIUM
MODENA            MUTINA
LLEIDA                ILERDA
CADIZ                 GADES
LYON                  LUGDUNUM
MILANO             MEDIOLANUM
SORIA                 NUMANTIA
PIACENZA          PLACENTIA
GENOVA            GENUA
RIMINI                ARIMINUM
NIS                      NAISSUS
SPEYER               NOVIOMAGUS
WORMS              BORBETOMAGUS
NARBONNE       NARBO
NANTES             PORTUS  NAMNETUM
TARRAGONA     TARRACO
KOELN                  COLONIA  AGRIPPINA
ARLES                 ARELATE
TOULOUSE         TOLOSA
BARCELONA      BARCINO
GRENOBLE         GRATIANOPOLIS
COIMBRA            CONIMBRIGA
FIRENZE               FLORENTIA

SEVILLA               ISPALIS