ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ
 
 Επιστροφή
 

    το άγαλμα = statuia
    το άστρο = steaua
    ακόμη = i^nca
    στα αριστερά = i^n st^nga
    άνθος = floare
    απόγευμα = dupa  amiaza
    η άφιξη = sosirea
    αφικνούμαι = a  sosi
    η ανάπτυξη = desvoltarea
    αποφασίζω = a  hota^ri^
    τα αποσιωπητικά = punctele  de  suspensie
    η απόστροφος = apostroful
    αρχίζοντας στις ... = incepand  cu..
    οι αγκύλες = parantezele  drepte
    αμέσως = i^ndata^
    αγάπη = amor
    αργά = ti^rziu
    αργότερα = mai  ti^rziu
    αμέσως  μετά  = imediat  dupa
   αλάτι = sare
    ένα αστέρι = o  steaua
    αδελφή = sora^
    ένα άνθος = o floare
    αιώνας = veac
    αύριο = mi^ine
    μερικά άνθη = flori
    τα άνθη = florile
    απο τώρα = deacum
    ο  αδελφός  του =  fratele  sau
    απο = din
    αγοραστής = cumparator
    άλλη = alta^
    η αλλαγή = schimbarea
    άλλοι = altele
    ακάνθινο  στεφάνι = cununa  de  spini
    άνευ = fa^ra^
    απόψε = deseara^
    απο καιρού εις καιρόν = din  ci^nd  i^n ci^nd
    αρκετός = suficient
    απο εκεί = de acolo
    αλλά = dar
    αυτό = asta
    αυτός ο άνθρωπος = acest  om
    αυτοί οι άνθρωποι = aces,ti  oameni
    άνεμος = vi^nt
    η ανάμνηση = amintirea
    αγάπη ! = iubito !
    αβγά ψαριού = icre
    απο καιρό = de mult
    αγόρι = ba^iat
    άλλες = alte
    αντί του ... = i^n  locul,  i^n  loc  de ..
    ακριβός = scump
    αφτί  = ureche
    απόψε = asta^ seara^
    απάντηση = ra^spuns
    αβγό = ou
    αγώνας = lupta^
    αυτού του...= acestuia ..
    αυτοί οι... = aces,tia ..
    αυτών των ... = acestora ..
    αυτή η ... = aceasta ..
    αυτής της .. = acesteia ..
    αυτές οι ...= acestea ..
    αυτών των ...= acestora ..
    αυτός = dumnealui
    αυτή = dumneaei
    αυτοί, αυτές = dumnealor
    ανάγκη = nevoie
    ας αρχίσουμε = sa^  i^ncepem
    η αναχώρηση = plecarea
    η άφιξη = sosirea
    τα αστεία = glumele
    η ανακάλυψη = descoperirea
    αντιμετωπίζει = se  afla in fat,a + Gen.
    ο αρχηγός του κράτους = seful  statului
    απο άποψη .. = din  punct  de  vedere
    απέναντι = i^n  fat,a + Gen.
    αποφασίζει = hota^ra^s,te
    αμφιβολία = i^ndoiala
    αδελφή = sora^
    αμφότεροι = ami^ndoi
    αστείο = gluma^
    η αναμονή = asteptarea
    το άνοιγμα (η έναρξη) = deschiderea
    η αύξηση = cresterea
    με άλλα λόγια = cu alte cuvinte
    αγορά = piat,a
    αρκετά + επίθ. = destul  de
    άν = daca^
    αληθινός = adevarat
    αναμενόμενο = asteptat
    αγοράζω = a  cumpa^ra
    αρκετά ! = destul !
    απο πλευράς = din  partea
    η απώλεια = pierderea
    ανεχώρησαν = au  plecat
    άλλοτε = alta^data^
    άμμος = nisip
    απόγευμα = dupa^- amiaza^
    ανατολή ηλίου = ra^sa^rit
    απόψε = aseara^
    ασθένεια = boala^
    άλογο = cal
    απο  πλευράς .. = de catre ..
    άλλη φορά (στο εξής) = alta^data^
    αριστούργημα = capodopera^
    απο μακρού =  de mult
    αρκετά = de ajuns
    ακόμη = mai
    απότομα = deodata^
    ακριβώς δίπλα = chiar  li^nga^
    ανεβαίνω = urca
    άδεια (πχ. φιάλη) = goala^
    ανυπομονησία = nera^bdare
    αποδιοπομπαίος  τράγος = t,ap   ispa^s,itor
    απαίτηση = cerint,a
    άρση = ridicare
    η ανατροπή = rasturnarea

    βράζει = fierbe
    βλέπω = a  vedea
    βραδέως =  rar
    βιολί = vioara^
    βροχή = ploaie
    βουνό = munte
    βελόνα = ac
    βάτραχος = broasca^
    βεβαίως και .. = desigur  ca^ ..
    βάσει = pe  baza
    βαθύς = adi^nc
    βερίκοκκο = caisa^
    βρίσκω = ga^si
    βιάζεσαι ; = es,ti   gra^bit
    βεβαίως = binei^nt,eles
    βαρεμάρα = plictiseala^

    γράμμα, επιστολή = scrisoare
    γυναίκα = femeie
    για = pentru
    γρήγορα = repede
    γύρω απο .. = i^n  jurul ..
    γλώσσα = limba^
    γέφυρα = punte
    γεννάται = se  nas,te
    για  λίγο = de  put,in  timp
    γυαλιά = ochelari
    το γεγονός = i^nti^mplarea
    η γνώμη =  pa^rerea
    για  να .. = ca  sa^ ..
    γωνία = unghi
    γιατί ; = de  ce ?
    γειά ! = salut !
    γουστάρω, έχω κέφι = am  chef
    γαρύφαλλο = cuis,or
    γιατρός = medic
    γιορτές = sa^rba^tori
 

   το δίκτυο = ret,eaua
    η δημιουργία = crearea
    στα δεξιά = i^n dreapta
    δένδρα = pomi
    δύο = doi, doua (fem.)
    στο  δάσος = din  padure
    δέκα = zece
    δικαστής = judecator
    διαφεύγω = a  fugi
    δρόμος = drum
    δίπλα = li^ng^, ala^turi
    δυό τελείες (άνω-κάτω τελεία) = doua^ puncte
    δουλειά = treaba
    δέχομαι = a primi
    είναι δυνατόν να .. = se poate
    δικοί  μας = nos,tri
    διότι = pentru  ca^
    δέρμα = piel
    διάβολος = drac
    δέν μου αρέσει να.. = nu-mi place sa^..
    διότι = fiindca^
    δύσκολος = greu
    δυσκολότερος = mai  greu
    τα δίκτυα = ret,elele
    διάδρομος = coridor
    το δάσος = pa^durea
    δάνειο = i^mprumut
    διψάω = mi-e  sete
    η διαβεβαίωση = asigurarea
    δύση (ηλίου) = apus
    δείχνω = ara^ta
    δαπανώ, ξοδεύω = cheltui
    δακτύλιος = inel
    ο δεύτερος = al doilea
    η διατήρηση = mantinerea
    διασχίζω = parcurge
    η διατήρηση (φύλαξη) = pa^strarea
    δέν πειράζει ! = nu face mimic
    δοκιμάζω = i^ncerc
    δυστυχώς = din  pa^cate
    διότι, επειδή = pentru  ca^
    δέν έχω άλλα .. = nu  mai  am..
    το δελτίο ειδήσεων = buletinul de s,tiri
    διαφορά = deosebire
    δίδυμη = geama^na^
    δηλαδή, και συγκεκριμένα = adica^

    ενοχλεί = deranjeaza^
    ενδιαφέρει = intereseaza^
    ειρκτή = inchisoare
    εξέλιξη = dezvoltare
    εκτός του γεγονότος οτι ..= in afara^ de faptul ca ...
    είμαι εις θέσιν .. = fi  i^n  stare
    εάν = daca^
    έχει έλλειψη.. = duce  lipsa
    επίσης = mai
    εύκολος = us,or,  us,oara^, us,ori, us,oare
    ευκολότερος = mai us,or
    εγχείρημα = intreprindere
    έχει ως στόχον = are ca obiectiv
    η εγγραφή = inregistra^rea
    εκ των όπισθεν = din  dos
    εκατό τοις εκατό = suta^  la  suta^
    εγκαίρως = la timp
    έναντι = fat,a  de...
    η ειρκτή = inchisoarea
   εν τούτοις = totus,i
    ένα βιβλίο  = o carte
    εδώ = aici
    εκεί = acolo
    εσείς = Dumneata
    στην είσοδο = la intrare
    εργασία = lucru
    εργάτες = muncitori
    έργο (δημόσ.) = lucrare
    έξι = s,ase
    ένα είδος... = un fel de..
    επτά = s,apte
    εξ άλλου = de altfel
    εννέα = noua^
    εισέρχομαι = a  intra
    η ελευθερία = libertatea
    η  επανάσταση = revolut,ia
    εργάζομαι = a   lucra
    επι μακρόν = de   mult
    έρχομαι = a  veni
    ευχαριστώ ! = mult,umesc !
    ενός = unui  επίσης = s,i
    εκ νέου = din nou
    ερωτηματικό = semnul  i^ntreba^rii
    έξω = afara^
    εισαγωγικά = semnele  cita^rii
    έχει ψύχρα = e  ra^coare
    εκ νέου = iar
    επιθυμίες = doruri
    εσπέρα = seara^
    εργάζομαι = muncesc
    έλλειψη = lips,a
    έναρξη = init,ierea
    έμαθα = am inva^t,at
    έναρξη των έργων = inceperea   lucrarilor
    η έξοδος = ies,irea
    ενώ = ci^t
    η επιστροφή = i^ntoarcerea
    ενώ = iar
    έτσι = as,a
    ο εγκέφαλος = creierul
    ευθεία (επίρρ.) = direct
    ενίοτε = uneori
    επι τέλους = i^n  sfi^rs,it
    επ' ωφελεία = in  favoarea
    η επίλυση = rezolvarea
    επιστήμη = s,tiint,a^
    η ελευθερία = libertatea
    εξαρτάται απο .. = depinde de ..
    έχουμε να κάνουμε με ... = avem de-a face cu..
    έτοιμο = gasta
    εν μιά νυκτί = peste noapte
    η επεξεργασία δεδομένων = procesarea datelor
    η επιλογή, η εκλογή = alegerea
    εσχάτη προδοσία =i^nalta tradare
    ενώ (αντιθέτως) = pe  ci^nd
    ελεύθερος = liber
    έφθασα = am ajuns
    επιστρέφουμε = pleca^m  i^napoi
    εν τούτοις = i^nsa^
    ενώ = pe  ci^nd
    εν τω μεταξύ = i^ntre  timp
    εκ μέρους = de  carte
    η εθνική  άμυνα = apararea  nat,ionala
    η έκπληξη = stupoarea
    ενίοτε = ci^teodata^
    εξ άλλου = dealtfel
    ενώ (συνδετ.) = iar
    επι τόπου = pe  loc
    το εξωτερικό = stra^ina^tatea
    εφεξής = de acum i^nainte
    η εξής διεύθυνση = urma^toarea  adres?
    ευθεία εμπρός = drept  i^nainte
    επωνυμία = denumire
    στο  εξωτερικό = in strainatate
    έχοντας υπόψιν οτι .. = t,ina^nt  cont  ca^
    επάγγελμα = meserie
    επόμενες = urmatoare
    επι  τόπου = pe  loc
    εν ή περιπτώσει = in cazul in care
    εν τω μέσω της νυκτός =la mijlocul nopt,ii

     ζητάω = cere
     ζυγός = jug
     ζωή = viat,a
     ζεστό  νερό = apa  calda
     η ζώνη = cureaua

     ηχεί = suna^
     ή = sau
     ηλεκτρική  εκκένωση = descarcare  electrica
     η εκτίμηση = aprecierea
     ήμισυ = juma^tate
      μία ημέρα = o zi
      η ημέρα = ziua
      ημέρες = zile
      οι ημέρες = zilele
      ήλιος = soare
      ημίμετρα = juma^ta^t,i  de  ma^sura^
      ηλικία = vi^rsta^
     ηλικίας .. =  in  virsta  de ..
     η ημέρα = ziua

      θέληση = voint,a
    το θαυμαστικό = semnul  mira^rii
    το θέατρο = teatrul
    τα θέατρα = teatrele
     θέατρο = teatru
     θέατρα = teatre
     θόλος = bolta^
     στα θολά νερά = in ape tulburi
     θέλετε (επιθυμείτε) = dorit,i
     θόρυβος = zgomot
     θυμάμαι = a-s,i aduce aminte, a-s,i aminti
     το θέμα είναι .. = i^ntrebarea  e ..
     θα ήθελα =as,  vrea

    ο ιμάντας = cureaua
    ισοζύγιο πληρωμών = balant,a  de  pla^ti
    ιδού = uite, iata^
    Ιανουάριος = ianuarie
    η ιδιωτικοποίηση = privatizarea
    η ιδέα = ideea
    ιππεύς = ca^la^ret,
    ιστός = t,esut

    ο καφές = cafeaua
    κοντά στον = aproape de
    κουζίνα = buca^ta^rie
    κοντά = aproape
    κόσμος = lume (le gens)
    καρέκλες (μερικές) = nis,te  scaune
    το κέντρο  βάρους = centrul  de  greutate
    κατεβαίνω = a  cobori
    κόμμα = virgula
    καθώς = asa  cum
    κατοικώ = a  locui
    κάτι = ceva
    κάνει κρύο = e  ra^coare
    κάνει ζέστη = e  cald
    καλά = bine
    καλύτερα = mai bine
    καταρχάς  = la  i^nceput
    καθόλου = deloc
    κατα την διάρκεια .. = in  cursul ..
    καθώς και  = precum  s,i
    και οι δυό = ami^ndoi
    κατα την γνώμη  μου = dupa  parerea  mea
    κόλπο = lovitura^
    κάθε = fiecare
    κρασί = vin
    κατόπιν ενός ... = i^n urma unui..
    καρύδι = nuca^
    κύκλος = cerc
    κλειδί = cheie
    καρδιά = inima^
    κλάδος = ram
    καθεστώς = regim
    το κλείσιμο (πχ. ορυχείων, εργοστασίων) = inchiderea
    κατάσταση =  stare
    κάποιος = cineva
    κάποιου = cuiva
    καφές = cafea
    κορίτσι = fata^
    ο καφές = cafeaua
    κολυμπάω = i^nota
    κάθε δένδρο = fiecare  pom
    καθενός δένδρου = fiecarui  pom
    καλός = bun
    κινητοποίηση, κίνημα = mis,care
    κατα μέρος = deoparte
    καλύτερος = mai bun
    πιό καλός = cel mai bine
    κάποιων (+ ουσ.) = unor
    κερδίζω = a ci^s,tiga
    καλά = bine
    καλύτερα = mai  bine
    άριστα = cel mai bine
    στην καθομιλουμένη = i^n  limba  vorbita^
    κατ' αυτόν τον τρόπο = i^n felul acesta
    καταναλωτικά αγαθά = bunuri  de consum
    το κτίριο = cla^direa
    καθυστέρηση = i^nta^rziere
    κανείς = nici  unul
    καμμία = nici  una
    κεφάλι = cap
    κύριε ! = domnule !
    κατα μέγα μέρος = in mare parte
    η κατανόηση = intelegerea
    καθήκοντα = funct,ia
    κυττάζω = privi
    η κατάληψη (πχ. θέσεων) = ocuparea
    απο το κακό στο χειρότερο = din rau in mai rau
    κρυμμένος = ascuns
    οι κρατούμενοι = detinutile
    καλώδιο =cablu
    η κατάκτηση = dobi^ndirea
    κίτρινος = galben
    κάθε μέρα = i^n  fiecare  zi
    καλύτερα απο .. = mai bine ca.., mai bine deci^t
    κεκλεισμένων των θυρών = cu    us,ile  i^nchise
    κόρες = fete
    κυρίως επειδή = mai ales ca^
    καλή όρεξη = pofta^   buna^
    καπνός (ταμπάκ) = tutun
    κάνει κρύο = ce  frig
    κρατάω (πχ. μυστικό) = pa^stra
    κλιματισμός = aer condit,ionat
    η κατάσταση = starea
    κίνδυνος = primejdie
    κάρτα δικτύου = placa^  de  ret,ea

   το μέτωπο = fruntea
    μακρυά = departe
   μέσω = prin
    μπλέ =albastru-albastra
    μύτη = nas-nasuri
    μπορώ = a putea
 με ποιόν = cu cine
 μέσον = mijloc-mijloace
 μεγάλος = mare
 μέσα = i^na^untru
 μέτρο = ma^sura^-ma^suri
 μετά = dupa
 μέχρι την .. = pi^na^   la ...
 μετά = apoi
 μπουκάλα = sticla^
 μαζί = i^mpreuna^
 μόλις = abia
 στο μέσον = din  mijlocul
 με την .. = pe  la ..
 μπροστά απο .. = i^nainte  de  ..
 μπροστά = i^n   fat,a
 μεσημέρι = frunte-frunt,i
 μιάς = unei
 μεσημβρία, νότος = miaza^zi
 μου αρέσει = i^mi   place ...
 τον μήνα =  al  lunii, in luna
 τους μήνες = in  lunile
 το μήκος = lungimea
 μόνον = numai
 μεγάλος = mare
 μαθαίνω = i^nva^t,
 μπροστά = i^n    fat,a
 μεταξύ = i^ntra
 στο μέλλον = i^n  viitor
 μεθαύριο = poimi^ine
 το μέλλον = viitorul
 μιάς = unei
 μάταια = i^n  zadar
 μετάφραση = traducerea
μάρτυρας = martor
μεταξύ άλλων = printre  altii
 μάταια, τζάμπα, άδικα = degeaba
 μολονότι = cu  toate  ca^  ,  des,i
μετα δύο ημέρες = dupa doua  zile
μάλλον = oarecum
 μέχρι σήμερα = pi^na^  acum
 μέχρι πρωίας = pi^na^  i^n   zori
 μαλλιά = pa^r
 μόλις (προ ολίγου) = tocmai
 μέχρι σήμερα = pa^na^  i^n   prezent
 μεταξύ άλλων = i^ntre  altele

 ναί = da
 νέοι = tineri
 νωρίς = devreme
 νίκη = victorie-victorii
 νοσηλεύονται = sint  tratati
 νύχτα = noapte-nopt,i
 νεωτερισμός = noutate
 νέφος = nor-nori
 νόμος =lege
 ο  νόμος =  legea
 νέα = ti^na^ra^
 δέν ντρέπεσαι ! = nu  t,i-e  rus,ine  !

 ξένοι = stra^ini
 ξεχνάω = uita
 το ξεκίνημα = demararea

 όπως θέλετε = cum dorit,i
 όπως και τώρα = ca  s,i  acum
 ομάδα = grup-grupuri
 όχι = nu
 ο οποίος = care
 όρεξη = pofta^
 οκτώ = opt
 η όψη = vederea
 όταν = ci^nd
 όλοι =tot,i
 όλες =toate
 όλων των  = tuturor
 οστούν = os-oase
 ουρανός = cer-ceruri
 οδός = cale-cai
 η οδός = calea
 οι οδοί = caile
 οτι = ca^
 όμως = totus,i
 οξύρρυγχος = morun-moruni^
 όσο και .. = tot  as,a  de  mult  ca ..
 οποτεδήποτε = orici^nd
 όπως  νάναι = oricum
 οπουδήποτε = oriunde
 ο,τιδήποτε = orice
 οποιοσδήποτε = oricine
 όλοι = toata lumea
 ο ορισμός = numirea
 όχι μόνον .. αλλά και .. = nu numai ....   ci  s,i ...
 η ορκωμοσία = depunerea  jurama^ntului
 οξυά = fag
 όλα αυτά = toate  astea
 όσο (επι όσον χρόνο) = pe  ma^sura^   ce
 ομφαλός = buric
 όσον αφορά ... = cu  privire  la ..
 οπωσδήποτε = neapa^rat
 όμως = totus,i
 ολοένα και πιό .. =  din  ce  i^n  ce  mai ..
 ολόκληρη = i^ntreaga
 ολόκληρος = i^ntreg
 όπως ..  έτσι  και .. =  as,a  cum  ....  tot  as,a..
 όπως έλεγε ο ... = as,a  cum  spunea ..
 όχι μόνον = nu  doar
 ορμαθός  κλειδιών = manunchi  de  chei

πρέπει να.. = trebuie  sa^
 πόσοι σπουδαστές ; = ci^t,i  student,i  ?
 παράθυρο = fereastra^
 πόσα βιβλία ; = ci^te  ca^rt,i
 πού ; = unde ?
 πόλη = oras,
 παιχνίδι = joc-jocuri
 πεδίο = ci^mp-ci^mpuri
 πάνω απο ... = deasupra ..
 περί = despre
 πιά = mai
 πέντε = cinci
 εν πτήσει = in  timpul  zborului
 περιμένω = a  as,tepta
 παρακαλώ ! = va^  rog
 παρένθεση = parantezele  rotunde
 πάρκα = parcuri
 περνώντας απο .. = trecand  prin ..
 πόρτα = us,a  ,      poarta^
 πολύ = mult
 ποτέ = niciodata^
 παρα τέταρτο = fa^ra^  un  sfert
 περισσότερο = mai  mult
 πρός = spre
 πάρα πολύ  = foarte  mult
 πόσο = ci^t
 προπαντός = i^ndeosebi
 πίσω = inapoi
 πώς = cum
 το περιθώριο = marginea
 περί = despre
 πέτρα = piatra^
 πολύ = foarte
 πολλών τύπων. = multor  tipuri
 πεζή = pe  jos
 πολύ = prea
 παγίδα = capcana
 παγετός = ger
 πόρτα = poarta^-port,i
 πηγή = izvor-izvoare
 πύρ = foc-focuri
 προχθές = alalta^ieri
 πόνος = durere-dureri
 ο πόνος = durerea
 πουθενά = nica^ieri
 πάντοτε = i^ntotdeauna
 περιοχή = regiune-regiuni
 πόσο  κοστίζει ; = ci^t  costa^
 η πρόσβαση = accesul
 προϋπολογισμός = buget
 η πίεση = presiunea
 η πορεία των ανθρακωρύχων = marsul  minerilor
 πάνω απο, πάνω στο = peste
 πρίν απο τον, πρό του = dinainte  de-al..
 πόλεμος = razboi
 παρελθόν = trecut
 πράγματι = chiar
 πόσο καφέ ; = ci^ta^  cafea
 περισσότερο = mai  mult
 πολύ = mult
 περισσότερο = mai  mult
 πλείστον = cel  mai  mult
 προσπαθεί =  i^ncearca^
 κατα το πρωϊ = dimineat,a
 η πρόταση = propunerea
 π.χ. =  de exemplu
 πάρκιν = loc  de  parcare
 πρόσωπο = persoana-persoane
 πατάτες τηγανητές = cartofi^  pra^jit,i
 το πλήθος = mult,imea
 πάντως = oricum
 παρά (σε σύγκριση) = deci^t
 περιμένει = as,teapta
 πρέπει = trebuie
 πεινάω = mi-e  foame
 ποιός σπουδαστής ; = care  student ?
 ποιός = cine
 παντρεμένος = casatorit
 πάντα = totdeauna
 παντού = peste  tot
 οι πάντες =tot,i
 τα πάντα = totul
 προκειμένου..... να ... = pentru  ca ..   sa^ ...
 ποινή = pedeapsa
 πολίτης = cetat,ean
 ποτέ (άν ποτε) = vreodata
 πτέρυγα = aripa^-aripi
 ποτό = ba^utura^
 πένθος = doliu-dolii
 πιάτο =  farfurie
 πεταλούδα = fluture
 πρόχειρη = la  i^ndemi^na^
 περιοχή = t,inut
 παντού = peste   tot
 πάγος =gheat,a^
 πρόχειρο (σε ακτίνα) = i^ndemi^na^
 παγωτό = i^nghet,ata
 να πάω = sa^  ma^  duc
 πρώτα-πρώτα = mai  i^nti^i
 πέρυσι = anul  trecut
 πλένεται (μπορείς να το πλύνεις) = se  spala^
προβλεπόμενος = prevazut
παληά πόλη =vechea  cetate
 προφανώς = parca^
 πέρασε = a  trecut
 η προσέλκυση = atragerea
 προστιθέμενη αξία = valoare  ada^ugata
 πλήρως = din  plin
 πρόκειται  για ... =  este  vorba  de..
 παντρεμένος = i^nsurat
 προς  το παρόν = deocamdata^
 παρα λίγο να .. = put,in  lipses,te  sa^..
 πρόσφατα = de curi^nd
 προπαντός = mai  ales
 πέραν του .. = dincolo  de ..
 παρελθόν = trecut
 παράκληση = ruga^minte
 πτήση = zbor
 πρόσληψη = recrutare
 προς το παρόν = deocamdata
 προσπαθεί = i^ncearca

 ραντεβού = i^nti^lnire
 ρολόϊ = ceas-ceasuri
 ρίσκο = risc-riscuri
 στα Ρουμάνικα = pe  roma^nes,te

σουβενίρ = amintire
 μιά στάση = o  stat,ie
 συναντώ = a  i^nti^lni
 σάλπιγγα = tri^mbit,a
 σήμερα = asta^zi
 σπίτι μας, σε μάς = la  noi
 σχολείο = s,coala^-s,coli
 σταθμός = stat,iune-stat,iuni
 σπινθήρας = sci^nteie-sci^ntei
 σελήνη = luna^-luni
 σώμα = corp-corpuri
 σαπούνι = sa^pun-sa^punuri
 σπόρ = sport-sporturi
 η συζήτηση = dezbaterea
 δέν σημαίνει = nu  inseamna
 στα  πλαίσια = in  cadrul
 σαλόνι = salon-saloane
 σχετικά  με .... = privitor  la ..
 η  σύνδεση = conectarea
 συνάντησα = am  i^nti^lnit
 η σκέψη = cugetarea, gi^ndire
 η σύσκεψη = adunarea
 ο σημερινός = actualul
 η συνήθεια = obiceiul
 σκύλος = ci^ine
 στόμα = gura^
 συμμετέχω = a  lua  parte
 συνείδηση = cons,tiint,a
 σταματάω = opri
συνεπεία... = in urma ..
η στάση = oprirea
 τα συνηθισμένα = ca  de  obicei
 σφάλμα = gres,eala^
 να σκεφτώ ! = sa^  ma^  gi^ndesc
 συντήρηση = i^ntretinerea
 συντριπτικός (πχ. πλειοψηφία) = zdrobitor
 σύμφωνα με ... +Γεν. = potrivit
 στήριξη = sprijin
 "σήμερα", την στιγμήν αυτήν = la  ora  actuala^
 σταγόνα = pica^tura^
 σκοτώνω = omor
 στην Κλινική = la Clinica
 στο σκοτάδι = i^n   i^ntuneric
 σε σχέση με .. = i^n  lega^tura^  cu ..
 κατα συνέπειαν = prin  urmare
 σύνοδος (μίτιν) = s,edint,a^
 η σύλληψη (ιδέας) = conceperea
 σωλήνας = t,eava^
 σόρτ  λίστ = lista  scurta^
 ο σχεδιασμός = proiectarea
 σειρά  μέτρων = set  de  ma^suri
 συνέπεια = consecint,a^
 σε σύντομο  χρονικό διάστημα =  la  scurt  timp
 σειρά, γραμμή = ri^nd
 συνάντηση  κορυφής = i^nta^lnire  la  va^rf

τραίνο = tren-trenuri
 ταξείδι = voiaj-voiajuri
 τόξο = arc-arcuri
 τρία = trei
 τσιγάρο = t,igara^-t,iga^ri
 τέσσερα = patru
 τελεία στιγμή = punct
 τα πάντα = totul
 τέταρτο = sfert
 τοίχος = perete
 ο τοίχος = peretele
 τότε = atunci
 τελικά (στο τέλος τέλος) = la  urma  urmei
 τσάϊ = ceai-ceaiuri
 τσαμπούνα = cimpoi-cimpoaie
 τί είναι ; = ce  e ?
 τόποι εργασίας = locuri  de  munca^
 ο τερματισμός = terminarea
 τί = ce
 τί είδος.... ; = ce  fel  de ...
 τα τάνξ = tancurile
 τραγουδάει = ci^nta^
 τυρί = bri^nza^
 τελωνείο = vama^
 τσάντα = geanta^
 τουλάχιστον = ma^car
 τραγούδι = ci^ntec-ci^ntare
 τολμάω = i^ndra^znesc
 τόσο ...... όσο ... = tot  as,a  de  bine ..... ca  s,i ...
 τύχη = noroc
 τρύπα = gaura^
 τουλάχιστον = ma^car
 ταυτόχρονα = i^n  acelas,i  timp
 τύχη = soarta

 υπόθεση = afacere,   treaba-treburi
 η υπομονή = ra^bdarea
 υπηρεσία = serviciu-servicii
 υπάρχει = este
 υπάρχουν = si^nt
 το ύψος = i^na^lt,imea
 ύψος = i^na^lt,ime
 υπνοδωμάτιο = dormitor

 φίλοι = prieteni
 φάκελοι = plicuri
 φτερό = aripa^-aripi
 φωνή = voce
 τα φτωχά κράτη = statele sarace
 φαύλος  κύκλος = cerc  vicios
 φροντίδα, μέριμνα = grija
 φουσκωμένα = umflate

 χυτήριο = turna^torie
 στο χέρι = i^n  mi^na^
 χαμόγελο = zi^mbet
 χθές = ieri
 χάρις  στον .... = grat,ie + Gen., datorita^ + Gen., mult,umita^ + Gen.
 χειμώνας = iarna^-ierni
 χρώμα = culoare-culori
 χρήση = i^ntrebuint,are
 χειρότερος = mai  ra^u
 χαβιάρι = icre  negre
 χρήσιμος = folositor
 η χρηματοδότηση = finant,area
 των χρεών = datoriilor
 χρέος = datorie
 το χρέος = datoria
 χρέη = datorii
 χαίρουν = se  bucure

 ψάξε = cauta^

 ωραία  μέρα = e  frumos
 ώρα Ρουμανίας = ora  Romaniei
 ώς = ca
 ώς εκ τούτου = deci

 Επιστροφή