Επιστροφή
                                                    ΑΠΟΔΟΣΗ
              ΑΓΓΛΙΚΩΝ  ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ  ΜΗ
                                ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 
pattern                 ιχνότυπο 
format                  μορφότυπο 
internetworking    διαδικτύωση 
cyberspace          κυβερνοχώρος 
cybernetics          κυβερνητική 
identify                 επιγιγνώσκω 
upstream              στα  ανάντη 
downstream         στα  κατάντη 
buffer                   μεταίχμιο 
in real time           αυθωρεί 
jet                        αυλός 
mix                      φύραμα 
driver                   ελατήρας 
proprietary           ιδιογενής 
new comer           νέηλυς 
engineering           μηχάνευση 
global                   πάγγεος 
fixed network       μόνιμο δίκτυο 
debugging             αποκορίωση 
interactive             αμφιδραστικός 
video on demand   βίντεο επι παραγγελία 
standstill                τυποστάσιο (στην τυποποίηση) 
switching               μεταλλαγή 
site                       ιστοτόπος 
interface               μέτωπο 
web page              ιστοσελίδα 
stuffing                 παράβυσμα