Επιστροφή - Back
ΚΙ ' ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ - MORE .....
YAHOO    ALTAVISTA

ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

LEARNING  GREEK - EN  APPRENANT   LE  GREC - APRENDIENDO  GRIEGO


ΞΕΝΕΣ  ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ    
NEWSPAPERS  J OURNAUX   GIORNALI   PERIODICOS  
ΛΕΞΙΚΑ  DICTIONARIES
TELECOMS   TERMS
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ
ITU  INTERNATIONAL  TELECOMMUNICATION  UNION
BBC
IN.GR
FLASH.GR
The INTERNATIONAL   PHONETIC  ASSOCIATION
EPICURIOUS
TELECOM  OPERATORS 
GSM  OPERATORS  
ΟΤΕ
ENCYCLOPAEDIA  BRITANNICA  
CNN
LOCAL  TIME  AROUND  THE  WORLD           Η  ΤΟΠΙΚΗ  ΩΡΑ  ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟ
BABYLON                   
ΟΙ  ΩΡΙΑΙΕΣ  ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΤΩΝ  ΗΠΑ (EST, CST, PST)  
Η  ΩΡΑ  UTC ( UNIVERSAL  TIME  COORDINATED )
AMADEUS( ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ  ΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΣΑΣ  ΤΑΞΕΙΔΙΑ ) 
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ - ΤΖΟΚΕΡ  κλπ.
THESAURUS   LINGUAE   GRAECAE
ΓΛΩΣΣΙΚΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ   LANGUAGE  WATCH
THE  INTERNATIONAL  PHONETIC  ALPHABET
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ             EUROPEAN  COMMISSION    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                
InterTran     676 language  pairs                         
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ       CURRENCY  CONVERSION      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
AQUARIUS.NET     Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ  ΤΗΣ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ         
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ   (Αυθωρεί  ενημέρωση)   
AIRPORTS  OF  EUROPE  (Real-time updates)         
ΑΘΗΝΑΪΚΗ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ   ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ    
ATHENS   TRAFFIC   CONGESTION  
ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ     PRONUNCIATION OF GREEK    
GREEK  GRAMMAR                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
LATIN
LANGUAGES-ON-THE-WEB
ΟΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  25   ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ
 

 

ΟΜΑΔΑ  ΠΙΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 

ΚΙ ' ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ - MORE .....
 

Κατασκευή ιστοχώρου:   Θεόφιλος Βαμβάκος

Επιστροφή - Back