ΘΕΟΦΙΛΟΣ   ΒΑΜΒΑΚΟΣ
            

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΕΜΠ


vamvakos@otenet.gr


                                   THEOPHILOS   VAMVAKOS

                                    MECHANICAL  AND  ELECTRICAL  ENGINEER 

                                                                               NATIONAL  TECHNICAL  UNIVERSITY  OF  ATHENS