GREEK  GRAMMAR - ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Back- Επιστροφή

Past participles of some verbs
Μετοχές παρακειμένου ορισμένων ρημάτων


Some neuter gender adjectives-nouns
Ορισμένα ουδέτερα  επίθετα-ουσιαστικά
το άχαρι  καθήκον - τα αχάριτα καθήκοντα
το αύταρκες  κράτος - τα αυτάρκη  κράτη
το επίμηκες τραπέζι - τα επιμήκη τραπέζια
το σύνηθες  ανέκδοτο - τα συνήθη  ανέκδοτα
το περίφροντι  παιδί - τα περιφρόντιδα  παιδιά
το διάμηκες φορτίο - τα διαμήκη  φορτία
το συμπαρομαρτούν  στοιχείο - τα συμπαρομαρτούντα  στοιχεία
το ευμέγεθες  χαλί - τα ευμεγέθη  χαλιά
το κακόηθες μελάνωμα - τα κακοήθη  μελανώματα
το καλόηθες μελάνωμα - τα καλοήθη  μελανώματα
το ουρανόμηκες σάλπισμα - τα ουρανομήκη  σαλπίσματα

Imperative mode of some verbs in second person singular
Προστακτικές μερικών ρημάτων στο δεύτερο πρόσωπο ενικού

                                                                                                                                                                                                                                            περίλαβε, σύλλαβε, συμπερίλαβε, παράλαβε, κατάλαβε, ανάλαβε
υπόβαλε, ανάβαλε, συνυπόβαλε, περίβαλε
αντίγραψε, διάγραψε, περίγραψε, σύγγραψε, υπόγραψε
επέκτεινε, παράτεινε , πρότεινε
απόκτησε
σύγκρινε, κατάκρινε, διάκρινε
επίταξε, σύνταξε, διάταξε, κατάταξε
διάνειμε, κατάνειμε
απόδοσε, επίδοσε, διάδοσε,  παράδοσε, κατάδοσε
επίμεινε, παράμεινε , ανάμεινε
ανάστειλε, διάστειλε , περίστειλε, κατάστειλε
απόφυγε, απόρριψε, απόκρουσε
ανάφερε, περίφερε, έκφερε
παράπεμψε, έκπεμψε
αντάλλαξε
σύναψε, άναψε
εγκατάλειψε, παράλειψε
ανάγαγε, παράγαγε, προσάγαγε
διεύρυνε, πρόσταξε
πρόσελθε, άπελθε
ανάδειξε, επίδειξε, κατάδειξε

Prepositions  with a syntax  with  Genitive case:
Προθέσεις συντασσόμενες με Γενική:

κατά  του εχθρού
against  the enemy

περί του αντιθέτου
about the contrary

υπέρ πατρίδος
for the fatherland

διά  της μεθόδου
by the method

μετά  της συζύγου
along with the wife

υπό του συγγραφέως 
by  the author

από του έτους 1952
since 1952

πέριξ του τετραγώνου
around the block

πρό της οικίας
in front of the house

έμπροσθεν του καταστήματος
in front of the shop

όπισθεν του κτιρίου
behind the building

εντεύθεν  της γέφυρας
this side of the bridge

εκείθεν της γέφυρας
beyond the bridge

μέσω Ιταλίας
via Italy

δια μέσου  του δάσους
through the forest

παρά  του συνδρομητού
by the subscriber

άνω του ημίσεος
in excess of the half

κάτω του κόστους
under the cost

υπεράνω της πόλης
over the town

υποκάτω της γέφυρας
under the bridge

εκτός των γηγενών
in addition to the natives

άνευ προηγουμένου
without precedent

εντός του κτιρίου
within the building

εν μέσω επευφημιών
in the middle of acclamations

εναντίον του εχθρού
against the enemy

πλήν των συνδαιτυμόνων
except the diners

εξ αιτίας των οπαδών
owing to the fans

κατόπιν της ήττας
after the defeat

εκ του γραφείου
from the office

εκατέρωθεν  της οδού
either  side of the street

επί  του οδοστρώματος
on the carriageway

αντί της Γεωργίας συμμετέσχε η Τασία
instead of Georgia, Tassia participated

ένεκα της κακοκαιρίας
because of the bad weather

χάριν των φίλων
for the sake of the friends

λόγω του καιρού
because of the weather

εγγύς της πρωτεύουσας
near the capital

πλησίον του οικοπέδου
close to the plot

μακράν της πόλης
far from the town

πέραν του ορίζοντος
beyond the horizon

Prepositions  with a syntax with Accusative case:
Προθέσεις συντασσόμενες με Αιτιατική:

πρός  το λιμάνι
to the port
towards the port

απέναντι (ει)ς το κτίριο
opposite the building

ανά  την συνοικία
about the quarter

δίχως το αυτοκίνητό του
without his car

ώς πρός την οικονομία
in terms of the economy

κατά τον πόλεμο
during the war

κατά τον  δημοσιογράφο
according to the journalist

περί την πλατεία
around the square

υπέρ το δέον
in excess of what is considered  necessary

μετά  τον πόλεμο
after the war

υπό την επιφάνεια
below  the surface

από την πρώτη στιγμή
from the first  moment

γύρω από την κολώνα
around the post

πίσω απο τον τοίχο
behind the wall

μπροστά απο το κτίριο
in front of the building

ύστερα απο την νίκη
after the victory

παρά τις προσπάθειές του
in spite of his efforts

δίπλα απο το ψυγείο
next to the refrigerator

πάνω (ει)ς  το τραπέζι
on the table

πάνω απο το γήπεδο
over the terrain

κάτω απο το δένδρο
under the tree

έξω απο το σπίτι
out of the house

μαζί με  τους φίλους
along  with the friends

χωρίς την ομπρέλλα
without the umbrella

γιά την μητέρα του
for his mother

με αγανάκτηση
with indignation

επί το έργο
at work

χάρις (ει)ς  την ικανότητά του
thanks to his ability

πρίν απο την πρεμιέρα
before the opening night

δίπλα (ει)ς  το τραπέζι
next to the table

κοντά (ει)ς  το τζάκι
close to the fireplace

μακρυά απο το πλήθος
for from the crowd

εις την πόλη
to the town

σε έναν τόπο εξωτικό
in an exotic place

μέσα (ει)ς το εργαστήρι
inside the laboratory

πέρα απο τον ορίζοντα
beyond the horizon

Prepositions  with a syntax with Dative case:
Προθέσεις συντασσόμενες με Δοτική:

παρά  τω ΟΗΕ
to the UNO

συν τοις άλλοις
in addition to other things

άμα τη αφίξει
upon the arrival

επί τη βάσει
on the basis

Conjunctions:
Σύνδεσμοι:

καθώς ανέβαινε κουνούσε και το χέρι του
 

καθόσον γνωρίζω, αυτός είναι καθηγητής
 

όσο μένεις εκεί δέν θα δείς προκοπή
 

εφόσον δέν συμφωνείς δέν υπάρχει προοπτική
 

από,τι γνωρίζω παίζει καλό σκάκι
 

μιά και έρχεσαι σπίτι, φέρε μου και μιά εφημερίδα
 

χθές είχα την γιορτή μου εξ ού και τα ωραία δώρα
 

χαιρετίσματα στον πατέρα σου αλλά καί στον παππού σου
 

όπου και να ταξειδέψω η Ελλάδα με πληγώνει
 

ενώ ήμουν στο σινεμά διέρρηξαν το σπίτι μου
 

ακόμη και ένα παιδί μπορεί να τα καταφέρει
 

μόλις έφθασα σπίτι άρχισα να μελετάω
 

ολοένα και πιό γρήγορα
 

μιά που είσαι εδώ βοήθησέ με λιγάκι
 

μολονότι ο καιρός ήταν βροχερός δέν πήρα ομπρέλλα
 

ή το μαύρο ή το άσπρο
 

αφότου εγκατέλειψα την Γαλλία δέν έχω διαβάσει γαλλική εφημερίδα
 

κατάλαβα οτι μου έλειπε ο αναπτήρας αφού είχα μπεί στο λεωφορείο
 

παρόλο που κρύωνα δέν φόρεσα παλτό
 

καθήν στιγμήν όλοι οι παράγοντες είναι δυσμενείς, αυτός συνεχίζει να ελπίζει
 

άπαξ και παρέλθει η προθεσμία, ουδεμία τροποποίηση γίνεται δεκτή
 

άν δέν πιστεύεις, έλα επι τόπου
 

εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, το πρόγραμμα μπαίνει μπρός
 

εν ή περιπτώσει νικητής είναι ο Ολυμπιακός θα υπάρξουν οι συνθήκες για βελτίωση
 
 
 

άρα   therefore

οπότε

επομένως  therefore

ώς εκ τούτου consequently

καθώς

καθότι

συνάμα

καί  and

ή or

γιαυτό  therefore

μολονότι although

άν και although

παρόλο που although

ενώ whilst

ώς και even

είτε either, or

όμως though

εν τούτοις though

όταν when

εφόσον in sofar as

όπως as

αφότου since
συνάμα
ακόμη
οσονούπω
επίσης
ώς εκ τούτου
παρόλαυτά
επίσης
άρα
οπότε
επομένως
έτσι
έπειτα
κατόπιν
τότε
τώρα
ευθύς αμέσως
απευθείας
κατευθείαν
έμμεσα
άμεσα
εξάπαντος
αλλοιώς
ειδεμή
ίσα-ίσα
τότε
πρώτα-πρώτα
εν πρώτοις
εξάλλου
ωσαύτως
προσέτι
αλλά
γιαυτό
εν τούτοις
ενταυτώ

Time adverbs:
Χρονικά επιρρήματα:

ανέκαθεν

πάντοτε, πάντα    always

ποτέ never

έκτοτε  since then

εφεξής  hereinafter

τώρα now

τότε then

πρίν before

κατόπιν afterwards

μετά afterwards

ύστερα afterwards

έπειτα afterwards

Local  adverbs:
Τοπικά επιρρήματα:

πάνω upstairs

κάτω downstairs

πίσω at the back

μπροστά, εμπρός, μπρός in front

δίπλα  next  door

έξω  outside

μέσα inside, indoors

εντός inside, indoors

εκτός outside

ψηλά high

χαμηλά low

κοντά nearby

μακρυά far, in the distance

πλησίον nearby

πέρα over there

εδώ here

εκεί there

παντού all over

πουθενά nowhere


 
 
 

Neutral gender present tense participle of some verbs
Το ουδέτερο της μετοχής ενεστώτος ορισμένων ρημάτων

Verbs ending in -αω
Ρήματα λήγοντα σε -αω
το τιμών
το κυβερνών
το απατών
το μαθητιών
το απαντών
το αγαπών
το γελών
το γεννών
το διψών (διψήω)
το δρών
το ζών (ζήω)
το νικών
το ορμών
το ορών
 

Verbs ending in -εω
Ρήματα λήγοντα σε -εω
το αγανακτούν
το αγνοούν
το αιτούν
το ακολουθούν
το αυτομολούν
το ποιούν
το ασεβούν
το αποδημούν
το απιστούν
το απειλούν
το αντλούν
το ανθούν
το αμφισβητούν
το αμελούν
το ζητούν
το βλασφημούν
το διακονούν
το δοκούν
το εννούν
το ενοχλούν
το παρεπιδημούν
το επιθυμούν
το επιχειρούν
το ευδοκιμούν
το ευεργετούν
το ευλογούν
το θεωρούν
το θορυβούν
το καλούν
το κατηγορούν
το ωθούν
το αποσκοπούν
το κινούν
το μυούν
το κρατούν
το λειτουργούν
το κατοικούν
το ομολογούν
το αναλογούν

Verbs ending in -οω
Ρήματα λήγοντα σε -οω
το δηλούν
το διαβιούν
το αρθρούν
το αξιούν
το δικαιούν
το εμπεδούν
το επανορθούν
το ζημιούν
το λυτρούν
το πολεμούν