ΘΕΟΦΙΛΟΣ   ΒΑΜΒΑΚΟΣ
             ΔΙΠΛ.   ΜΗΧ. - ΗΛΕΚΤΡ.    ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    ΕΜΠ
               ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ  ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΛΑΒΙΚΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ
                                                 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ  -  CURRICULUM  VITAE

                ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣvamvakos@otenet.gr


                     THEOPHILOS   VAMVAKOS
    MECHANICAL - ELECTRICAL  ENGINEER 
     NATIONAL TECHNICAL  UNIVERSITY  OF ATHENS  (NTUA)
TRANSLATOR  FOR  WEST  EUROPEAN  AND SLAVIC  LANGUAGES

              
              TRANSLATION  AND  INTERPRETATION  SERVICE  PROVIDER