ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

 

Εδρα: Παναιτώλιο Τριχωνίδας
Τ.Κ 300 03 

Τηλ. 0641-51 203

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Καλλιδρομίου 4-6 Τ.Κ. 114 72 Αθήνα
Τηλ. (01) 360 2384 Fax 01-3615633

Α.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΝΟΜΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ - ΜΕΛΗ

              Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της λίμνης Τριχωνίδας για τη διατήρηση της εθνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, πέντε μη κερδοσκοπικοί και μη κρατικοί φορείς, επιθυμώντας να συμβάλλουν στην προστασία της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και για το σκοπό αυτό να ενεργούν πλέον από κοινού και με συντονισμένο τρόπο, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν την Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας (Ε.Π.Τ.)

Η Ε.Π.Τ. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1997 με την νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας και συμμετέχουν σε αυτήν ως μέλη οι παρακάτω οργανώσεις και φορείς:

Αποψη της λίμνης Τριχωνίδας

άποψη της λίμνης Τριχωνίδας

  • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ (Α.Ε.Π.Α.Φ.)

  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΛΚΕΝΟΠΠ)

  • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (Ο.Σ.Υ.Τ.)

  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

              Τα παραπάνω μέλη της Εταιρίας Προστασίας Τριχωνίδας έχουν αναπτύξει μέχρι σήμερα έντονη οικολογική δράση στο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και έχουν αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους και την ευαισθησία τους για τη διάσωση της Λίμνης Τριχωνίδας και της ευρύτερης περιοχής της. Ειδικότερα:

Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ (ΑΕΠΑΦ) είναι Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία, που ιδρύθηκε το 1992.

            Η ΑΕΠΑΦ ανέλαβε το 1995 και εκτέλεσε στη νήσο Κρήτη το Πρόγραμμα Μελέτης, Προστασίας και Διάσωσης του σπάνιου απειλούμενου είδους Γυπαετού (Gypaetus Barbatus), με την Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE  και με συνεργαζόμενες αρχές τα Υπουργεία Περιβάλλοντος (Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.) και Γεωργίας (ΥΠ.ΓΕ.). Η ΑΕΠΑΦ παρενέβη αποτελεσματικά σε σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα και σημείωσε μέχρι σήμερα σημαντικές επιτυχίες, όπως για παράδειγμα την έκδοση αποφάσεων 366/93, 540/93, 590/98 του ΣτΕ, που αποτελούν σταθμό στην Εθνική και Κοινοτική Νομολογία.

           Επίσης, έχει στη διάθεση των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων την ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Επικοινωνίας: τηλ. 36.02.056 και FAX 36.15.633.

           Η ΑΕΠΑΦ, με παρεμβάσεις που έκανε, απέδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τη Λίμνη Τριχωνίδα.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΛΚΕΝΟΠΠ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και παρέχει συμβουλευτική συνδρομή, πληροφορίες και νομική υποστήριξη σε πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Στα πλαίσια μιας εναλλακτικής νομικής δράσης το ΕΛΚΕΝΟΠΠ οργάνωσε και λειτουργεί δίκτυο νομικών επιστημόνων σε όλους τους νομούς της χώρας, με στόχο την ανάπτυξη μιας πανελλαδικής νομικής ασπίδας και ενός μηχανισμού δράσεως για τη προστασία του περιβάλλοντος.

           Το ΕΛΚΕΝΟΠΠ έχει αντιμετωπίσει νομικά και έχει αποτρέψει, με την άσκηση ενδίκων μέσων, πλήθος παράνομων επεμβάσεων και αυθαιρεσιών κατά του περιβάλλοντος της Λίμνης Τριχωνίδας.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΟΣΥΤ) ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του έτους 1987. Μέλη της ΟΣΥΤ είναι είκοσι δύο (22) σύλλογοι, που αντιστοιχούν σε ίσο αριθμό Δήμων και Κοινοτήτων της επαρχίας Τριχωνίδας του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Συνεπώς η ΟΣΥΤ συνδέεται άμεσα με τη περιοχή της Λίμνης Τριχωνίδας και κατ’ επέκταση με τον προστατευτέο οικότοπο.

            Έχει μέχρι σήμερα οργανώσει πλήθος εκδηλώσεων, συνέδρια και ημερίδες με θέμα την προστασία, την ορθή διαχείριση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Λίμνης Τριχωνίδας. Επίσης έχει εκδώσει πλούσιο έντυπο υλικό με το ίδιο θέμα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εκδίδει τη διμηνιαία εφημερίδα με τίτλο «Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ».

           Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ιδρύθηκε το 1978 και έχει ως μέλη του τους στην Αθήνα και Πειραιά κατοίκους της πρώην Κοινότητας Παναιτωλίου.

            Η πρώην Κοινότητα Παναιτωλίου, και στη συνέχεια ο Δήμος Θεστιαίων παρεχώρησαν στην Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας το παλιό αντλιοστάσιο του χωριού, όπου θα στεγαστεί το Κέντρο Πληροφόρησης για την Τριχωνίδα.

           Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ έχει οργανώσει εκδηλώσεις και ομιλίες για τη Λίμνη Τριχωνίδα και έχει εκδώσει έντυπο και φωτογραφικό υλικό με θέματα της περιοχής.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝΑΛΚΥΟΝΗ, είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που δημιούργησε και λειτουργεί στην Πάρο νοσηλευτήριο αγρίων ζώων, με διεθνείς προδιαγραφές, ειδικευμένο επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και πλήρη ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αποκαταστάσεως Αγρίων Ζώων και συνεργάζεται με την Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας για την περίθαλψη των τραυματισμένων ζώων της Λίμνης Τριχωνίδας και της ευρύτερης περιοχής.

Περιθάλπτοντας ένα σπάνιο είδος

Περιθάλπτοντας ένα σπάνιο είδος

Η Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας (ΕΠΤ) έχει έδρα το Παναιτώλιο Τριχωνίδας Αιτ/νίας. 

Το λογότυπο της εταιρίας το οποίο ως εικαστική σύνθεση απεικονίζει το απειλούμενο είδος βίδρα (lutra - lutra) φιλοτέχνησε ο Αγρινιώτης ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος.

Η δημιουργία της ΕΠΤ κρίθηκε αναγκαία διότι:

α. Η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνης της Ελλάδας και αποτελεί ένα  σημαντικότατο υγρότοπο με τεράστια οικολογική, αλιευτική και αισθητική αξία.

β. Το υδάτινο οικοσύστημα της λίμνης, μέρα με την μέρα χρόνο με το χρόνο υφίσταται ποιοτική υποβάθμιση από παράνομες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή.

γ. Η βιοοικολογική ακεραιότητα της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας  απειλείται από πάρα πολλούς παράγοντες και

δ. Κατ’εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ η λίμνη Τριχωνίδα επειδή είναι περιοχή υψηλής αξίας, σε ότι αφορά τη βιοποικιλότητα, με παρουσία τύπων οικοτόπων και ειδών προτεραιότητας, συμπεριλαμβάνεται πλέον στον εθνικό κατάλογο προτεινόμενων περιοχών για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο “NATURA 2000”, το οποίο έχει ως στόχο την εξασφάλιση, την αποκατάσταση η διατήρηση των φυσικών  οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε ικανοποιητικό επίπεδο και ως εκ τούτου χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

Β.  ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την ήπια ανάπτυξη των φυσικών πόρων προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας.

Η συμβολή και συμπλήρωση της δραστηριότητας των δημοσίων και μη κρατικών υπηρεσιών για την ορθή διαχείριση της περιοχής.

Η προώθηση της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών και των κατοίκων για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας.

Γ.   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1997-1999:

Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)

α. για την παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, με περιεχόμενο τα στοιχεία και τις αξίες της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας και σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής.

β. για την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων στην παραλίμνια ζώνη με ενδείξεις – μηνύματα (χάρτης-κείμενο) για την ένταξη της λίμνης Τριχωνίδας στο Νatura 2000  και την αναγκαιότητα της προστασίας της.

Τοποθέτηση πινακίδας στη θέση Αμπάρια

Τοποθέτηση πινακίδας στη θέση Αμπάρια

To ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ. υπό κατασκευή

Το ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ. υπό κατασκευή

Οργάνωση ημερίδας στην Αθήνα με θέμα: «Η ζωή και το περιβάλλον της Τριχωνίδας».

Έκδοση ημερολογίου έτους 1997 με εικόνες και θέματα από τη Λίμνη Τριχωνίδα.

Παραγωγή 360 slides και φωτογραφικού υλικού για την προβολή του φυσικού πλούτου της    περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας.

Παρουσίαση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας και του έργου της ΕΠΤ την Παγκόσμια Ημέρα  Περιβάλλοντος που  διοργανώνει κάθε χρόνο το ΥΠΕΧΩΔΕ

Η ίδρυση και λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.). Το ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ. στεγάζεται στο παλιό αντλιοστάσιο που βρίσκεται στη θέση Αμπάρια της πρώην κοινότητας Παναιτωλίου. Το κτίριο αυτό διαμορφώνεται κατάλληλα για την προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας, την ενημέρωση των επισκεπτών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων.

Η  ΕΠΤ έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα σοβαρές πρωτοβουλίες με παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο καταθέτοντας στις αρμόδιες αρχές προτάσεις, καταγγελίες και υπομνήματα για την ορθή διαχείριση και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Με πρωτοβουλία επίσης της ΕΠΤ και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) και την Αναπτυξιακή Αιτ/νίας (ΑΝΑΙΤ) διαμορφώθηκε και κατατέθηκε πρόταση έργου στα πλαίσια του προγράμματος LIFE – ΦΥΣΗ 1999 με τίτλο : “Δράσεις για την προστασία των ασβεστούχων βάλτων της λίμνης Τριχωνίδας “.

Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ε.Ε. με προϋπολογισμό δράσεων περίπου 284.000.000 δραχμών στον οποίο η συμμετοχή της Ε.Ε. είναι 75%. Το έργο αυτό που υλοποιείται σήμερα από την ΕΠΤ, το ΕΚΘΕ και την ΑΝΑΙΤ είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποβλέπει σε οφέλη πολλαπλής χρησιμότητας για την περιοχή της Τριχωνίδας, το φυσικό της περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες του τοπικού πληθυσμού. Με το εγκριθέν πρόγραμμα LIFE θα τεθούν οι βάσεις και οι προδιαγραφές για τον έλεγχο, την ορθή διαχείριση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.