Άμεση Επέμβαση
για την Προστασία της Άγριας Φύσης

Immediate Intervention
for the Protection of Nature

Ιπποκράτους 52-54 Αθήνα,
Τ.Κ. 106 80, τηλ. 01-6453942
Δ/νση επικοινωνίας:
Μάρκου Ευγενικού 10, Αθήνα Τ.Κ. 114 71

52-54 Ippokratous, Athens 106 80, Greece
tel. +301-6453942
Communication Address:
10 Markou Evgenikou Street, Gr-114 71 Athens

Πεπλόγλαυκα (Tyto alba) 34 εκ.
Συχνά παρατηρείται να κυνηγάει μικρά τρωκτικά το σούρουπο. Φωνή: μια μακρόσυρτη, πνιχτή στριγγλιά. Φωλιάζει σε αποθήκες, εκκλησίες και άλλα παλιά κτίρια. Ανάλαφρο και επιδέξιο πέταγμα
.

Χαλκοκουρούνα (Coraclas garrulus) 31 εκ.
Ένα ζωηρόχρωμο πουλί που μοιάζει με κουρούνα. Ζει σε ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα. Την Ανοιξη επιδεικνύεται ερωτικά πέφτοντας με στροφές στον αέρα. Κάθεται σε σύρματα ή σε άλλα φανερά σημεία και ορμάει να πιάσει έντομα που πετάνε. Φωλιάζει σε κουφάλες, τρύπες σε όχθες ή σε ερείπια.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ « ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ» (ΑΕΠΑΦ)

Η “ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ”(ΑΕΠΑΦ) είναι αστική εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1992 και σκοπό έχει την προστασία της άγριας πανίδας  και της αυτοφυούς χλωρίδας, τη διάσωση των απειλουμένων ειδών  και ειδικότερα την προστασία των αρπαχτικών σε εθνικό και διεθνές πεδίο. Επίσης τη διεθνή συνεργασία  για τη διάσωση των παραδοσιακών κληρονομιών του ανθρώπου και την άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις προσβολών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια των στόχων της, η εταιρία μας συνέστησε  ένα κέντρο παροχής πληροφοριών, συμβουλών και νομικής  υποστήριξης για πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, το οποίο περιλαμβάνει στο δίκτυό του νομικούς από όλη τη χώρα και προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά διοικητικές  και νομικές ενέργειες. Το κέντρο αυτό  λειτουργεί σήμερα με την επωνυμία: “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” (ΕΛ.ΚΕ.ΝΟ.Π.Π) και έχει στη διάθεση των πολιτών και περιβαλλοντολογικών οργανώσεων την πράσινη γραμμή  επικοινωνίας .

 

ΤΙ ΠΕΤΥΧΕ Η ΑΕΠΑΦ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ:

 • Ακύρωση  της  απόφασης  του ΥΠ. Γεωργίας περί ρυθμίσεων του κυνηγιού για το έτος 1992-1993 μετά   από Αίτηση Ακυρώσεως της Εταιρίας μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Αριθ.366/1993).
  Η απόφαση αυτή αποτελεί σταθμό  και τομή στα δεδομένα  της Ελληνικής Νομολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος  ΔΙΟΤΙ:
  - Για πρώτη φορά θεσμοθετείται  η συμμετοχή των οικολογικών οργανώσεων και λαμβάνονται  υπ’ όψιν οι απόψεις τους στην διαμόρφωση της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης περί θήρας.
  - Οποιαδήποτε Υπουργική απόφαση σχετικά  με το κυνήγι πρέπει πλέον:
  α) να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την κοινοτική νομοθεσία και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης.
  β) να στηρίζεται σε έγκυρη επιστημονική μελέτη προς ένα έκαστο των θηρευσίμων ειδών, ότι τούτο δεν διατρέχει κίνδυνο αφανισμού ή μείωσης  του πληθυσμού του.
  Σημειωτέον ότι η ως άνω απόφαση μεταφράστηκε και έγινε σώμα της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομολογίας.

 •  Άρση του χαρακτηρισμού ως επιβλαβών θηραμάτων του λύκου, της αλεπούς και του πετροκούναβου και περιορισμό του κυνηγιού της αλεπούς μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί αρουραιόπληκτοι (αριθ. 540/1993 απόφαση του Σ.τ.Ε)

 • Ανάληψη πρωτοβουλίας για την επέμβαση σε θέματα  διάσωσης των βιοτόπων, σε συνεργασία με άλλες οικολογικές οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Η ΑΕΠΑΦ συνεργάζεται για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
α) με τη ευρωπαϊκή οργάνωση για την προστασία των αρπακτικών “FRONT D’ INTERVENTION POUR LES RAPACES “ (FIR),
β) με τη διεθνή οργάνωση για τον καθαρισμό της Μεσογείου “LEGABIENTE”.

Ακόμα είναι μέλος της διεθνούς οργάνωσης για την περιβαλλοντική προστασία του πλανήτη «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ».
Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Καθαρισμός παραλιών από μέλη της Εταιρίας μας και σχολεία στην Κρήτη
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το 1994 η εταιρία μας ανέλαβε στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LIFE, ένα πρόγραμμα “Μελέτης, Προστασίας και Διατήρησησης του απειλούμενου είδους του Γυπαετού   (Gypaetus barbatus) στην Κρήτη. Το 1996 η εταιρία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα αυτό και κατάφερε  να κατοχυρώσει στα πλαίσια του Οικολογικού Δικτύου Φύση 2000 και σε συνεργασία με το υπεύθυνο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, τέσσερις περιοχές βιοτόπους  του γυπαετού, ως  « Ζώνες Ειδικής Προστασίας» στην Κρήτη, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται πλέον στον Εθνικό κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών με τους κωδικούς αριθμούς:     GR4310009 ( N. Hρακλείου), GR4320010 (N. Λασιθίου), GR4330006 (Ν. Ρεθύμνης) και GR 4340016  ( Ν. Χανίων).

Γυπαετός (Gypaetus barbatus)

 Στη συνέχεια και με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ η ΑΕΠΑΦ ολοκλήρωσε περιβαλλοντική μελέτη για τις τέσσερις αυτές περιοχές με σκοπό την έκδοση μιας ΚΥΑ προδιασφάλισής τους, έως ότου ολοκληρωθεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και η έκδοση Π.Δ  που θα διασφαλίσει ολοκληρωμένα την προστασία τους.

Όρνιο της Κλεισούρας

 Το 1997 η ΑΕΠΑΦ σε συνεργασία με άλλους τέσσερις φορείς και οργανώσεις συνέστησε την «Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας» (ΕΠΤ). Με πρωτοβουλία και συμμετοχή της εταιρίας μας,  η Ε.Π.Τ. σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) κατέθεσε πρόταση στην ΕΕ, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-ΦΥΣΗ 1999 με τίτλο “Δράσεις για την προστασία των ασβεστούχων βάλτων της λίμνης Τριχωνίδας”. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και από το Νοέμβρη του 1999 έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετέχει και η Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας (ΑΝ.ΑΙΤ), θα ολοκληρωθεί σε διάστημα  42 μηνών.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΠΑΦ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ