Κερασούντος 68, Καλαμαριά, 55131 Θεσσαλονίκη

τηλ: +31 421405, 402610
fax: +31 402616