Αειφόρος Ανάπτυξη και Τουρισμός στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη 

Sustainable Development and Tourism in Kefalonia and Ithaca 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Πρόγραμμα LIFE             LIFE Program


Eπιλογή γλώσσας - Selection of language:
 
greek.gif (474 bytes)english.gif (549 bytes)
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλλονιάς - Ιθάκης
 
Association of Local Authorities of Kefalonia - Ithaca

Ο παρών δικτυακός αφορά στο πρόγραμμα Life Αειφόρος Ανάπτυξη και Τουρισμός στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη της ΤΕΔΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης (1997-2002) και δεν έχει ανανεωθεί μετά την λήξη του προγράμματος. Για πληροφορίες σχετικά με την ΤΕΔΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορείτε να επισκέπτεστε τον νέο δικτυακό της τόπο στην διεύθυνση www.tedk-ki.gr

This web-site presents information on "Life Sustainable Development and Tourism in Kefalonia and Ithaca program" by The Local Union of Municipalities and Communities of Kefalonia and Ithaki (LUMC-KI) (1997-2002) and it has not been updated after the end of the program. For further information you can visit the new web-site at www.tedk-ki.gr