ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Θεώρημα Μέσης Τιμής

Κάντε διπλό κλικ στο χώρο του συστήματος συντεταγμένων για να εργαστείτε στο περιβάλλον του GeoGebra.

Επιλέξτε το a ή το b από το παράθυρο της άλγεβρας (αριστερό τμήμα) κάνοντας κλικ  ή από την γραφική παράσταση κάνοντας κλικ πάνω τους και με το ΔΕΞΙ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ βέλος του πληκτρολογίου αλλάξτε τα άκρα της γραφικής παράστασης και συνεπώς την κλίση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Κάντε το ίδιο στο Χξ για να το μετακινήσετε πάνω στον άξονα χ’χ και συγχρόνως να αλλάξετε την θέση της εφαπτομένης.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)