Παράδειγμα σύνδεσης  φωτογραφίας  με σελίδα1
Αυτή η σελίδα έχει όνομα
 index.htm και είναι συνδεδεμένη  με την φωτογραφία otenet.gif. 

 

Αν κάνετε δεξί κλικ πάνω στην φωτογραφία και πατήσετε Properties (Ιδιότητες) θα δείτε ότι το όνομα του αρχείου είναι otenet.gif και η διεύθυνσή του είναι http://users.otenet.gr/~star00/otenet.gif

Παράδειγμα μετρητή
Κάντε δεξί κλικ πάνω στην σελίδα και επιλέξτε View Source Code για να εντοπίσετε το τμήμα του κώδικα που αναφέρεται στον μετρητή.
Αλλοιώς, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.otenet.gr/hd/HTML/webpages/virtpg_3_gr.htm (Web Hosting) και να αντιγράψετε τον κώδικα.

 


Παράδειγμα χρήσης της μηχανής αναζήτησης στο δικό σας site
Για να εισάγετε την μηχανή αναζήτησης στο site σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
http://www.otenet.gr/anazsb/sb1.asp

Στο Ελληνικό Web

 

Παράδειγμα αποστολής φόρμας

Για την φόρμα πατήστε εδώ.
*
Κάντε δεξί κλικ πάνω στην σελίδα που θα επισκεφθείτε και επιλέξτε View Source Code για να εντοπίσετε το τμήμα του κώδικα που αναφέρεται στη φόρμα. θα πρέπει να αντικαταστήσετε το xxx@otenet.gr με το δικό σας email παραλαβής των μηνυμάτων.


Παράδειγμα εμφάνισης τρέχουσας ημερομηνίας:  
Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε View Source Code για να εντοπίσετε το τμήμα του κώδικα που αφορά την εμφάνιση της τρέχουσας ημερομηνίας:

 

***Eμπεριέχεται παράδειγμα Redirect Σελίδας