attorneys at law
 
Thessaloniki - Greece Polytechniou 27-29 str.  
(4th  floor) 
tel. : +30 (31) 550065 
fax : +30 (31) 532415 
mob +30 (94) 261965 
spathis@otenet.gr

 
THEA
LE FastCounter

 Tania Papadopoulou-Spathi
 
enter