Σπήλαιο του Ευριπίδη, Περιστέρια Σαλαμίνας

Αποψη (από δυτικά) του μεγάλου θαλάμου του σπηλαίου (θαλάμου 8) ο οποίος λειτούργησε κατά την Ύστερη Μυκηναϊκή εποχή (1400 -1200 π.Χ. περίπου) ως θάλαμος ενταφιασμών. Λήψη μετά την πλήρη ανασκαφή του.

Σεπτέμβριος 1995

 
Αρχική| Προηγούμενη