ΕΡΕΥΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1996


Οργάνωση της έρευνας

Η ανασκαφή στο σπήλαιο διενεργήθηκε από 15μελή ερευνητική ομάδα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Γ. Λώλου, Επίκουρου Καθηγητή της Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη συνεργασία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας (της οποίας προϊσταται η Δρ. Βιβή Βασιλοπούλου) και με τη σταθερή συμπαράσταση της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η πραγματοποίηση της ανασκαφής και της επιφανειακής εξερεύνησης του 1996 στάθηκε δυνατή χάρη στη σημαντική οικονομική υποστήριξη που προσέφερε η Κοινότητα Αιαντείου Σαλαμίνος, οφειλόμενη στο ενδιαφέρον του Προέδρου κ. Περικλή Πούτου και των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου στη συνέχιση της ανασκαφής του σπηλαίου και στη γενικότερη προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας στην Νότια Σαλαμίνα, καθώς και στην ανάδειξη των μνημείων της περιοχής.

Τομείς, εξάλλου, του συνολικού Σαλαμινιακού ερευνητικού προγράμματος (1994-96) που αφορούν στη σχεδίαση, φωτογράφηση, μελέτη και δημοσίευση των πολυάριθμων ευρημάτων από την ανασκαφή του σπηλαίου ενισχύθηκαν ουσιαστικά με οικονομικές χορηγίες από το Ίδρυμα Ψύχα και την εταιρία “Τεχνοδομή” των Αδελφών Μιχ. Τραυλού.

Οι φωτογραφικές και συναφείς εργασίες στους χώρους του σπηλαίου, καθώς και οι εργασίες ταξινόμησης, καταγραφής και τεκμηρίωσης των ευρημάτων (σε ασφαλή αίθουσα - εργαστήριο στο παλαιό κτίριο της Κοινότητας Αιαντείου που παραχωρήθηκε ευγενώς από τον Πρόεδρο κ. Πούτο στην ερευνητική ομάδα) πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του Επίκ. Καθηγητή Γιάννου Λώλου, με κύριους επιστημονικούς συνεργάτες την αρχαιολόγο Αλεξάνδρα Μαρή (Μ.Α.) και τους πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Βελτανισιάν και Ελένη Φιλιάγκου. Στην έρευνα του 1996 είχαν επίσης, ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή οι φοιτήτριες της Αρχαιολογίας Βασιλική Κανάκη, Κάλλια Μίχα και Μαρία Κρουστάλλη, ενώ περιστασιακά προσέφεραν εθελοντικά τη βοήθειά τους και άλλοι Σαλαμίνιοι. Στην έρευνα έλαβε μέρος για λίγες ημέρες και ο William Parkinson (Μ.Α.), ειδικός στις προϊστορικές λιθοτεχνίες, που έχει την ευθύνη μελέτης και δημοσίευσης των λίθινων εργαλείων της Νεολιθικής εποχής από την ανασκαφή του σπηλαίου.

Το βοηθητικό - τεχνικό προσωπικό της ανασκαφής, που εργάσθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με ιδιαίτερο ζήλο και αποτελεσματικότητα, συγκροτήθηκε από τους ειδικευμένους τεχνίτες Γιώργο και Άρη Γιαννάκη, τον τεχνίτη - συντηρητή Σταμάτη Παπανικολάου, καθώς και πέντε μέλη - εθελοντές της Θ.Κ. “ΝΟΣΤΟΣ” από τα Σελήνια Σαλαμίνος, τους Γ. Σεβαστάκη, Δ. Σιαράβα, Π. Νικολαϊδη, Β. Σταμόπουλο και Ν. Καραχάλιο. Στην οργάνωση και επιτυχή εξέλιξη της έρευνας συνέβαλαν σημαντικά και οι Σ. Λώλος (τεχνικός υπεύθυνος), Γ. Κουφάκος (υπεύθυνος διοικητικής μέριμνας), Χρ. Μυλωνάς (φωτογράφος - κινηματογραφιστής, υπεύθυνος για τη βιντεοσκοπική αποτύπωση των ανασκαφικών και άλλων εργασιών) και Γ. Μαλάμης (βιολόγος - ανθρωπολόγος).

Τα σχέδια της ανασκαφής καθώς και συμπληρωματικές αποτυπώσεις χώρων του σπηλαίου και αρχαίων θέσεων στη γειτονική περιοχή εκπονήθηκαν από τον Γιώργο Μακρή, μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Τοπογράφων του ΕΜΠ, και τους συνεργάτες του.

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟ εκπροσωπήθηκε στην ανασκαφή από τον αρχαιολόγο Χρ. Αγουρίδη (Μ.Α.) και τον γεωλόγο - σπηλαιολόγο Β. Γιαννόπουλο.

Τα πολυάριθμα ευρήματα από την ανασκαφή του σπηλαίου και την ολιγοήμερη επιφανειακή έρευνα στη γύρω περιοχή μεταφέρθηκαν, στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της συνεννόησης με την Δρα Ιφιγένεια Δεκουλάκου της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς, όπου φυλάσσονται και συντηρούνται, από τους έμπειρους συντηρητές του Μουσείου, και τα ευρήματα από τις έρευνες του 1994 και του 1995, με τη μέριμνα της Διευθύντριας κας Νέλλης Αξιώτη.
 
 

Προηγούμενη | Αρχική | Επόμενη