ΕΡΕΥΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1995

Οργάνωση της έρευνας Η ανασκαφική έρευνα του σπηλαίου στα Περιστέρια, που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κατά το διάστημα από 8 Σεπτεμβρίου έως και 7 Οκτωβρίου 1995, διενεργήθηκε από τον Γιάννη Γ. Λώλο, Επίκουρο Καθηγητή της Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟ (της οποίας προϊσταται η Δρ. Βιβή Βασιλοπούλου) και με την συμπαράσταση της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η διεξαγωγή της έρευνας στάθηκε δυνατή, και κατά το 1995, χάρη σε χορηγεία της κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ των αδελφών Μιχ. Τραυλού, προς τους οποίους εκφράζονται θερμές ευχαριστίες.

Οι ανασκαφικές και συναφείς εργασίες στους χώρους του σπηλαίου, καθώς και οι εργασίες ταξινόμησης, καταγραφής και αναγνώρισης των ευρημάτων (σε ασφαλή αίθουσα στο κτίριο της Κοινότητας Σεληνίων Σαλαμίνος) πραγματοποιήθηκαν υπό τη διεύθυνση του Επίκ. Καθηγητή Γιάννη Λώλου, με κύριους επιστημονικούς συνεργάτες τις αρχαιολόγους Αλεξάνδρα Μαρή (Μ.Α.), Χριστίνα Παπαχριστοπούλου και Νότα Σαραντοπούλου και τον αρχαιολόγο William Alexander (M.A.). Στην έρευνα του 1995 είχαν επίσης, ενεργό συμμετοχή οι Ελένη Μαρή και Κάλλια Μίχα, φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ περιστασιακά προσέφερε τη βοήθειά του ο αρχαιολόγος David Conlin (Μ.Α.). Το βοηθητικό - τεχνικό προσωπικό της ανασκαφής, που εργάσθηκε με ζήλο και αποτελεσματικότητα, συγκροτήθηκε από τους ειδικευμένους τεχνίτες Άρη και Γιώργο Γιαννάκη, τον εργατοτεχνίτη Λ. Τσαβέα, καθώς και έξι (6) μέλη - εθελοντές της Θ.Κ. “ΝΟΣΤΟΣ” από τα Σελήνια Σαλαμίνος, τους Β. Γιάντεη, Ν. Γαβριήλ, Π. Χαμουρίκο, Γ. Αντωνόπουλο, Ο. Κυριακού και Δ. Δελακοβία. Στην οργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας συνέβαλαν σημαντικά και οι Γ. Κουφάκος (υπεύθυνος διοικητικής μέριμνας), Σ, Λώλος (τεχνικός σύμβουλος), Γ. Μαλάμης (βιολόγος - ανθρωπολόγος), Χρ. Μυλωνάς (φωτογράφος - κινηματογραφιστής) και Π. Βακόνδιος (ηλεκτρολόγος - τεχνικός υπεύθυνος).

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας εκπροσωπήθηκε στην ανασκαφή από τον έμπειρο γεωλόγο - σπηλαιολόγο Β. Γιαννόπουλο, βασικό συνεργάτη της έρευνας από την έναρξή της και υπεύθυνο για τη γεωμορφολογική μελέτη του σπηλαίου και του περιβάλλοντος χώρου και τον αρχαιολόγο Χρ. Αγουρίδη (Μ.Α.).

Τα πολυάριθμα ευρήματα από τη φετινή ανασκαφή του σπηλαίου μεταφέρθηκαν, στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της συνεννόησης με την Δρα Ιφιγένεια Δεκουλάκου της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς, όπου φυλάσσονται και συντηρούνται και τα ευρήματα από την έρευνα του 1994, με τη μέριμνα της Διευθύντριας κας Νέλλης Αξιώτη.

Προηγούμενη | Αρχική | Επόμενη