Νομίσματα

Όπως συμβαίνει με ανάλογα νομισματικά σύνολα από σπήλαια, όπως το σπήλαιο στον όρμο της Πόλης στην Ιθάκη, το Κωρύκιον Άντρον στον Παρνασσό, το Ιδαίον Άντρον στην Κρήτη και το σπήλαιο Σκοτεινή Θαρρουνίων Ευβοίας, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σημαντικός αριθμός νομισμάτων (45) που προήλθαν από την ανασκαφή του 1995 στα “Κυχρέως Άντρα”. Μαζί με τα 26 νομίσματα από την έρευνα του 1994, ανεβάζουν τον αριθμό των μέχρι τώρα ανευρεθέντων νομισμάτων σε 71.

Στο σύνολο των 45 νομισμάτων περιλαμβάνονται χάλκινα Αθηναϊκά νομίσματα των Αυτοκρατορικών Χρόνων (κοπές του 2ου αι., αλλά σε κυκλοφορία και κατά τον 3ο αι. μ.Χ., τα περισσότερα με κεφαλή κρανοφόρου Αθηνάς στον εμπροσθότυπο και ισταμένη Αθηνά Παρθένο στον οπισθότυπο) και αργυρά τορνέσια ηγεμόνων της Φραγκοκρατίας, ενώ απαντούν και χάλκινα Ρωμαϊκά, του 3ου, κυρίώς, αιώνα μ.Χ., του αιώνα της λεγόμενης στρατιωτικής αναρχίας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ανάμεσα σ΄ αυτά ξεχωρίζει, για την καλή διατήρησή του, ένα χάλκινο (από το άνδηρο) του Αυτοκράτορος Gallienus (260 - 268 μ.Χ.), με γυμνό δαφνηφόρο Απόλλωνα δίπλα σε τρίποδα και τις επιγραφές SALVS AVG και PXV (κοπή δηλ. του 267 μ.Χ.), στον οπισθότυπο.

Με βάση τα σημεία ευρέσεως των νομισμάτων στους χώρους του σπηλαίου, εξηγούνται: Μία απόκρυψη Φράγκικων νομισμάτων στους Χώρους - Θαλάμους VI και VIII και μία απόκρυψη Αθηναϊκών Αυτοκρατορικών και σηστερτίων στον Χώρο - Θάλαμο ΙΧ, με πιθανή αρχική τοποθέτησή τους σε βαθύτερο σημείο, ίσως τις παραμονές της φοβερής επιδρομής των Γότθων κατά των νότιων Ελληνικών παραλίων και των Αθηνών, του 267 μ.Χ.

Η παρουσία πολλών νομισμάτων της Ρωμαιοκρατίας στο σπήλαιο πρέπει να συσχετισθεί με την άσκηση λατρείας στο άνδηρο και στους θαλάμους του κατά την εποχή αυτή.

  Προηγούμενη | Αρχική