Μυκηναϊκή εποχή

Ευρήματα της Πρώιμης (3000 - 2000 π.Χ.) και της Μέσης (2000 - 1600 π.Χ. περίπου) Εποχής του Χαλκού απουσιάζουν εντελώς από το σπήλαιο. Η εκ νέου χρησιμοποίηση του χώρου, για διαφορετικούς σκοπούς, τοποθετείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, συγκεκριμένα στην Υστεροελλαδική ή Μυκηναϊκή ΙΙΙ (1400 - 1100 π.Χ.), δηλαδή σε Πρωτοϊστορική φάση και βεβαιώνεται από ένα πλήθος κεραμικών και άλλων ευρημάτων, στην πλειονότητά τους από τον μεγάλο θάλαμο (Χώρο VΙΙΙ) και το στόμιο του σπηλαίου.

Εντελώς ιδιαίτερη σημασία αποκτά, πιστεύουμε, η διαπίστωση, με δεδομένη την παρουσία πολλών θρυμματισμένων ανθρώπινων οστών σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των σχετικών ευρημάτων στις αναστατωμένες επιχώσεςι, ότι ο κύριος θάλαμος του σπηλαίου είχε χρησιμοποιηθεί, σε όψιμους Μυκηναϊκούς χρόνους, ως χώρος ενταφιασμών ατόμων από την ανώτερη, πιθανότατα κοινωνική ιεραρχία που πρέπει να είχαν ζήσει σε κάποιο γειτονικό Μυκηναϊκό κέντρο. Το σπήλαιο στα Περιστέρια είναι , χωρίς αμφιβολία το πρώτο ταφικό σπήλαιο, σε χρήση κατά την Ύστερη Μυκηναϊκή Εποχή, που αναγνωρίζεται στον ηπειρωτικό ή νησιώτικο Αιγαιακό χώρο.

Από τα πολυάριθμα Μυκηναϊκά ευρήματα (κτερίσματα) που προέκυψαν από την ανασκαφή του μεγάλου θαλάμου κατά το 1995, πρέπει να αναφερθούν κομμάτια από τουλάχιστον οκτώ (8) διαφορετικά γραπτά αγγεία (αλάβαστρα, ψευδόστομους αμφορείς, κύλικες, κύπελλα κ.α.) διεσπαρμένα σε όλη την έκταση του θαλάμου, αρκετά σφονδύλια και κομβία από στεατίτη και ασβεστόλιθο, δεκάδες μικροσκοπικών, ως επί το πλείστον, ψήφων περιδεραίων από φαγεντιανή και άλλα υλικά, καθώς και χάλκινα, μικροαντικείμενα, ανάμεσά τους και ήλοι από τις λαβές άφαντων, σήμερα δυστυχώς εγχειριδίων.

Στο Μυκηναϊκό κεραμικό υλικό από το σπήλαιο ανήκει και μία μεγάλη ομάδα οστράκων διακοσμημένων σκύφων και άλλων αγγείων εξαίρετης ποιότητος του 13ου και του πρωίμου 12ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκαν κατά την αφαίρεση της επίχωσης του μακρού στομίου του σπηλαίου. Από τα θραύσματα αυτά, θα ανασυγκροτηθούν από τους συντηρητές του Μουσείου Πειραιώς τουλάχιστον δύο (2) αγγεία.

Προηγούμενη | Αρχική | Επόμενη