ΕΡΕΥΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1995

Μεθοδολογία της έρευνας

Κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο στο σπήλαιο στα Περιστέρια Σαλαμίνος πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

Ηλεκτροφωτισμός του εσωτερικού του σπηλαίου για τη διεξαγωγή της ανασκαφικής έρευνας, με την εκ νέου εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρογεννήτριας 2.200 W στο άνδηρο της εισόδου, που παραχωρήθηκε ευγενώς από τη χορηγό εταιρία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ.

Συνέχιση της περισυλλογής ανάμικτων επιφανειακών ευρημάτων σε διάφορα σημεία του σπηλαίου.

Συνέχιση της επιλεκτικής διερεύνησης (με κοσκίνισμα) σωρών αναμοχλευμένων χωμάτων προερχομένων από παλαιότερες δραστηριότητες λαθρανασκαφέων εντός του σπηλαίου.

Πλήρης ανασκαφή του μικρού σπηλαίου (Χώρου ΙΙ), μέχρι το φυσικό ασβεστολιθικό ή σταλαγμιτικό δάπεδο.

Ανασκαφή ολοκλήρου του Χώρου - Θαλάμου VIII του μείζονος σπηλαίου, βάσει κανάβου (με τετράγωνα 2x2 μ.), μέχρι το ανώμαλο σταλαγμιτικό δάπεδο. Επίσης, ανασκαφή ενός τετραγώνου (2x2 μ.), μέχρι το σταλαγμιτικό δάπεδο, στον Χώρο VIIIA.

Διερευνητική τομή (Τομή Ι) στον Χώρο - Θάλαμο ΙΧ, μέχρι το επίπεδο όπου συναντήθηκε λασπώδες έδαφος.

Ανασκαφή, βάσει κανάβου, τμήματος (συγκεκριμένα τεσσάρων τετραγώνων) του Χώρου - Θαλάμου VI, μέχρι το σταλαγματικό δάπεδο.

Ανασκαφή, ολόκληρου του χώρου V (Προθαλάμου), μέχρι το επίπεδο όπου γίνεται αισθητή η απουσία ευρημάτων.

Καθαρισμός / ανασκαφή ολόκληρου σχεδόν του Χώρου ΙΙΙ (Στομίου), μέχρι το επίπεδο όπου γίνεται αισθητή η απουσία ευρημάτων.

Ανασκαφή, βάσει κανάβου, ολοκλήρου του Χώρου Ι (Ανδήρου) του σπηλαίου μέχρι τον φυσικό (ασβεστολιθικό) βράχο.

Φωτογραφήσεις των ανασκαφέντων χώρων και λήψεις με VIDEO (από τον Χρ. Μυλωνά) των εργασιών, εντός και εκτός του σπηλαίου.
 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια αδιάλειπτης, σχεδόν, ανασκαφικής δραστηριότητας επί ένα μήνα στα “Κυχρέως Άντρα” εξήχθη και στη συνέχεια διερευνήθηκε επισταμένως με κοσκίνισμα ποσότητα χώματος βάρους 35 περίπου τόνων από το κύριο σπήλαιο (δηλ. από τους Χώρους ΙΙΙ - ΙΧ), το μικρότερο παράπλευρο σπήλαιο (Χώρο ΙΙ) και το άνδηρο (Χώρο Ι). Για την αποκομιδή των χωμάτων από το κυρίως σπήλαιο εφαρμόσθηκε σύστημα με συρόμενο ξύλινο καρότσι επάνω σε πλαστικό διάδρομο που διευθετήθηκε στο μήκος των 17 μέτρων του στενού στομίου του σπηλαίου.

Προηγούμενη | Αρχική | Επόμενη