Φραγκοκρατία

Η τελευταία ομάδα ευρημάτων με ιδιαίτερη τοπική ιστορική σημασία χρονολογείται από την Εποχή της Φραγκοκρατίας στην Αττικο-Βοιωτία και την Πελοπόννησο. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει χαρακτηριστικά νομίσματα (τορνέσια) Λατίνων ηγεμόνων του προχωρημένου 13ου αι. και των αρχών του 14ου αι. μ.Χ. χάλκινα και ασημένια (;) κοσμήματα, χάλκινες αγκράφες που έχουν τυπολογικά παράλληλα από την Κόρινθο και σφαιρικά κομβία.

Κατά την εποχή αυτή το σπήλαιο στα Περιστέρια, με τη στενή είσοδο και την ιδιάζουσα υπόγεια μορφή του, αποτέλεσε καταφύγιο και τόπο απόκρυψης νομισμάτων και κοσμημάτων. Η απόκρυψη του Φράγκικου νομισματικού “θησαυρού” στο σπήλαιο, που πρέπει να έγινε σε περίοδο μεγάλου κινδύνου, ελπίζεται ότι θα χρονολογηθεί με αρκετή ακρίβεια, μετά τον πλήρη καθαρισμό και ταύτιση των νομισμάτων. Δεν αποκλείεται να χρονολογείται από την εποχή της επίθεσης των Καταλανών εναντίον του Δουκάτου των Αθηνών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την κυριαρχία τους με την κατάληψη των Αθηνών, μετά τη φονική μάχη του Βοιωτικού Κηφισού (1311 μ.Χ.).

  Προηγούμενη | Αρχική