ΕΡΕΥΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1995

 

(Σύντομη προκαταρκτική έκθεση)

Κατά το Φθινόπωρο του 1995 συνεχίσθηκε, για δεύτερο χρόνο, η αρχαιολογική έρευνα σε ιστορικό σπήλαιο κοντά στον Όρμο Περιστέρια στη νότια ακτή της Σαλαμίνας, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/Φ61/15786/249, από 14/3/1995). Το σπήλαιο ταυτίζεται ήδη με τα “Κυχρέως Άντρα” που αναφέρονται από τον τραγικό ποιητή της Ελληνιστικής Εποχής Λυκόφρονα στο έργο του Αλεξάνδρα (στίχ. 451).

Οργάνωση της έρευνας

Μεθοδολογία

Aποτελέσματα της έρευνας

Γιάννης Γ. Λώλος
Επίκουρος Καθηγητής
Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αρχική | Επόμενη