Πλαίσιο κειμένου: ΕλληνικάΠλαίσιο κειμένου: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πλαίσιο κειμένου: ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / NEW WEBSITE :   www.selenlab.gr

 

Test Tube Holders & Tongs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST TUBE HOLDER - C 728 (A)

Strong spring clip, comprising stout metal strip of aluminium, in wooden handle, accepts tubes 18-30 mm.

 

 

 


 

 

 

TEST TUBE HOLDER - C 730 (B)

Plated spring steel wire holder with finger grip. The jaws will accept tubes up to 40 mm diameter and their alignment is maintained by a wire collar. Overall length 16 mm.

 

 


 

 

CRUCIBLE TONGS WITH BOW - C 734 (C)
Nickel / Black plated steel wire, rolled flat at joint, jaws corrugated on inside with bow.

Metal

Length in cm

 

A

B

Steel

15

20

Brass

15

20

Stainless steel

15

20

 

 

 

 

 


 

 

 

TONG MERCURY - C 736 (D)

Nickel plated steel, for lifting lobules of mercury. Length 20 cm approx.

 

 


 

 

TONG BEAKER - C 738 (E)

For the convenient and safe handling of beaker containing hot solutions and for pouring out the contents. The jaws are asbestos covered to ensure firm grip. Overall length of tong 30 cm approx. made of stainless steel.

TONG BEAKER - C 738 (F)

As above but jaws silicone covered.

TONG FLASK SAFETY - C 740 (G)

Stainless steel, with asbestos lined rectangular jaws giving an extremely firm grip to flasks of any shape from 100-2000 ml capacity. Overall length of tong 30 cm approx.

 

 

 


 

 

 

LABORATORY GLASSWARE
100a, Acropoleos str. 184 51 Nikaia, Athens, Greece
Tel: +301 - 4917230, 4250584, Fax: +301 - 4904214