Πλαίσιο κειμένου: ΕλληνικάΠλαίσιο κειμένου: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πλαίσιο κειμένου: ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / NEW WEBSITE :   www.selenlab.gr

 

 

Laboratory apparatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTERS REDUCTION - C 812 (B)
Used for the connection of dissimilar sized joints. Outer socket at the top with a larger inner cone at the bottom.

 

A

B

C

D

E

F

G

Socket size

10/19

14/23

14/23

14/23

19/26

19/26

19*/26

Cone size

14/23

19/26

24/29

29/32

24/29

29/32

34/35

 

H

I

J

K

L

M

N

Socket size

19/26

19/26

24/29

24/29

24/29

24/29

24/29

Cone size

40/38

45/40

29/32

34/35

40/38

45/40

50/42

 

O

P

Q

R

S

T

 

Socket size

24/29

29/32

29/32

34/35

34/35

34/35

 

Cone size

55/44

34/35

45/40

40/38

45/40

50/42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ADAPTERS MULTIPLE, Two Necks Parallel - C 812A (C)

 

A

B

C

D

E

F

G

Socket size

10/19

14/23

19/26

19/26

19/26

24/29

29/32

Cone size

10/19

14/23

19/26

24/29

34/35

24/29

29/32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTERS MULTIPLE, Two Necks, one Vertical and one at 45 ° - C 812B (D)           

 

A

B

Socket size

19/26

19/26

Cone size

19/26

24/29

 

 

 


 

 

 

ADAPTERS MULTIPLE, Three Necks, two parallel and one at 45 ° - C 812C (E)           

 

Parallel Necks

Angled neck

Cone size

Socket size

19/26

19/26

24/29

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTERS SWAN NECK - C 812D (F)
This useful adapter is fitted with a screw thread joint, complete with cap, ring and washer, to accept a thermometer (6-7mm, O/D) or air leak tube.

 

A

B

C

D

Socket size

14/23

19/26

19/26

24/29

Cone size

14/23

19/26

24/29

24/29

Thread size

13

13

13

13

 

 

 


 

 

 

ADAPTERS CONICAL / SPHERICAL, Socket to Ball - C 812E (A)

 

 

 

 

 

ADAPTERS CONICAL / SPHERICAL, Cone to Cup - C 812F (B)

Socket size

24/29

Cup size

S 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socket size

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cup size

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTERS EXPANSION - C 814 (C)
Same as C 812 but with an outer socket at the top and smaller inner cone at the bottom.

 

A

B

C

D

E

F

G

Socket size

14/23

19/26

24/29

24/29

29/32

29/32

29/32

Cone size

10/19

14/23

14/23

19/26

14/23

19/26

24/29

 

H

I

J

K

L

 

 

Socket size

34/35

34/35

34/35

40/38

45/40

 

 

Cone size

19/26

24/29

29/32

29/32

29/32

 

 

 

 

 


 

 

 

ADAPTERS RECEIVER,
Short Stem - C 816
(D)

 

A

B

C

D

Socket size

14/23

19/26

24/29

29/32

Length mm (approx.)

65

65

65

65

 

 

 

 

ADAPTERS RECEIVER,
Long Stem - C 818
(E)

 

A

B

C

D

E

Socket size

10/19

14/23

19/26

24/29

29/32

Length mm (approx.)

120

190

200

200

200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ADAPTERS RECEIVER, Plain Bend - C 820 (F)

 

A

B

C

D

E

F

Socket size

14/23

19/26

19/26

24/29

29/32

34/35

Cone size

14/23

19/26

24/29

24/29

29/32

34/35

Length mm (approx.)

90

100

110

125

140

155

 

 

 


 

 

 

ADAPTERS RECEIVER - C 824 (H)
Fitted with a side arm for connection to a vacuum supply.

 

A

B

C

D

E

Socket size

14/23

19/26

19/26

24/29

29/32

Cone size

14/23

19/26

24/29

24/29

29/32

Length mm (approx.)

110

140

140

150

165

 

 

 

 


 

 

 

ADAPTERS RECEIVER,
With Vent - C 822
(G)

 

A

B

C

D

Socket size

10/19

14/23

19/26

19/26

Cone size

10/19

14/23

19/26

24/29

Length mm (approx.)

75

80

106

120

 

 

 

ADAPTER RECEIVER - C 826 (I)
The side socket is inclined at an angle of 15
°.

 

A

B

C

Socket size

14/23

19/26

19/26

Cone size

14/23

19/26

24/29

Length mm (approx.)

120

120

120

 

 

 

 

 


 

 

ADAPTER RECEIVER, Multiple Connection, Pig - C 828 (J)

 

A

B

C

Socket size

10/19

14/23

19/26

Cone size

10/13

14/23

14/23

Length mm (approx.)

65

110

110

 

 

 

STOPCOCKS, ROTAFLO - C 876 (K)
Straight pattern, plain bore side arms. Borosilicate glass

 

A

B

C

Bore (mm)

3

6

10

Length overall (mm)

210

210

225

Side arm O/D (mm)

8

10

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

STOPCOCKS, ROTAFLO -
C 878
(L)
Right angle, plain bore side arms.
Borosilicate glass

 

A

B

C

Bore (mm)

3

6

10

Length overall (mm)

150

165

175

Side arm O/D (mm)

8

10

13

 

 

STOPCOCKS, ROTAFLO -
C 880
(M)
Burette.
Borosilicate glass

 

A

Bore (mm)

3

Length overall (mm)

175

Side arm O/D (mm)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

LABORATORY GLASSWARE
100a, Acropoleos str. 184 51 Nikaia, Athens, Greece
Tel: +301 - 4917230, 4250584, Fax: +301 - 4904214