Πλαίσιο κειμένου: ΕλληνικάΠλαίσιο κειμένου: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Πλαίσιο κειμένου: ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / NEW WEBSITE :   www.selenlab.gr

 

Volumetric glassware

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYLINDERS MEASURING GRADUATED - C346 (J)
Borosilicate glass, with spout and detachable plastic hexagonal base.

 

A

B

C

D

E

F

Capacity ml

10

25

50

100

250

500

Graduation

0,2

0,5

1,0

1,0

2,0

5,0

 

 

 

 

 


 

 

CYLINDERS MEASURING GRADUATED - C 348 (K)
Borosilicate glass, with spout and glass foot. Complete with interchangeable glass or polypropylene stopper.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Capacity ml

5

10

25

50

100

250

500

1000

2000

Graduation

0,1

0,2

0,5

1,0

1,0

2,0

5,0

10,0

20,0

 

 

 

 

 


 

 

 

FLASK VOLUMETRIC - C 446 (B)
With interchangeable plastic stopper. Accuracy as per Class - B of IS 915: 1975. Made of borosilicate glass.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

Capacity ml

25

50

100

200

250

500

1000

2000

Interchangeable

10/15

10/15

14/15

14/15

14/15

19/20

19/20

24/25

 

 


 

 

FLASK VOLUMETRIC - C 448 (C)
With interchangeable glass stopper. Accuracy as per Class - B of IS 915: 1975. Made of borosilicate glass.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Capacity ml

5

10

25

50

100

200

250

500

1000

2000

Interchangeable

10/15

10/15

10/15

10/15

14/15

14/15

14/15

19/20

19/20

24/25

 

 

 

 


 

 

 

LABORATORY GLASSWARE
100a, Acropoleos str. 184 51 Nikaia, Athens, Greece
Tel: +301 - 4917230, 4250584, Fax: +301 - 4904214