Πλαίσιο κειμένου: ΕλληνικάΠλαίσιο κειμένου: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πλαίσιο κειμένου: ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / NEW WEBSITE :   www.selenlab.gr

 

Blown & Pressed Glassware

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELL JAR - C150 (B)
Glass knob top, with ground flange.

 

A

B

C

Height x Dia. (cm)

20x10

22,5x15

45x25

 

 

 


 

 

 

 

BELL JAR - C152 (C)
Glass with glass stopper and ground flange.

 

A

B

Height x Dia. (cm)

20x10

22,5x155

 

 


 

 

BELL JAR - C140 (D)
Glass with glass stopcock and ground flange.

 

A

B

C

Height x Dia. (cm)

20x10

22,5x15

45x25

 

 

 

 


 

 

 

 

DESSICATOR - C356 (E)
Knob lid pattern, Heavy Soda glass with knob cover, accurately ground top and rim.

 

A

B

C

Diameter (cm)

15

20

25

 

 


 

 

DESSICATOR PLATES - C358 (F)
Perforated and good quality to fit diameter of Dessicators.

 

A

B

C

Zinc

15 cm

20 cm

25 cm

Porcelain

15 cm

20 cm

25 cm

Stainless Steel

15 cm

20 cm

25 cm

 

 

 


 

 

 

 

DESSICATOR - C360 (G)
Borosilicate glass with knob cover, accurately ground top and rim.

 

A

B

C

D

Diameter (cm)

11

16

20

25

 

 


 

 

DESSICATOR - C364 (H)
Moulded, crystal clear, top made of polycarbonate and bottom made out of chemical resistant polypropylene. Grease is required on the flanges to make the dessicator air tight.

 

A

B

C

D

Diameter (cm)

15

20

25

30

 

 

 


 

 

 

LABORATORY GLASSWARE
100a, Acropoleos str. 184 51 Nikaia, Athens, Greece
Tel: +301 - 4917230, 4250584, Fax: +301 - 4904214