Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Μαρία Αναστασάκη Σπυριδάκη

Επτανήσου 43

Τηλ. (081) 253896

Fax (081) 311228

Ειρήνη Αναστασάκη

 Μ. Αρχαγγέλου 75

Τηλ. (081)260551

Ποιότητα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ! ! !

e-mail : samls@otenet.gr

25 χρόνια διδάσκει και καθοδηγεί ...

Πρόγραμμα Σπουδών

Φωτογραφίες

Επιτυχόντες διαγωνισμού