Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

ΕΟΔ Ξάνθης

Δραστηριότητες περιήγηση Ανακοινώσεις


Σαράντης

SV 7 FSS

Μέλος Ε.Ο.Δ. Ξάνθης


Τηλέφωνο επικοινωνίας - 6 9 7 0 0 5 0 0 9 1 ** Fax - 2 5 4 1 0 7 2 3 2 4


Η νέα μας σελίδα ***www.eodxanthis.gr ***

Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς OCHA Seismic  monitor ΕΚΑΒ Πυροσβεστικό Σώμα Ευρώπη

22 Σεπτεμβρίου 2010