Το Relax Palace ιδρύθηκε από τον Iατρό Κωνσταντίνο Προύσκα το 1969. Είναι Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, και βρίσκεται στο Μαρούσι.  
Στο Relax Palace παρέχονται με συνέπεια υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε άτομα της τρίτης και της τέταρτης ηλικίας. Οι υπηρεσίες αυτές δεν περιορίζονται στην "Κλειστή Περίθαλψη" ηλικιωμένων, αλλά περιλαμβάνουν και "Ανοικτή Περίθαλψη" με το Κέντρο Ημέρας.  
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες του Relax Palace για οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά σε εσάς ή σε συγγενικό και φιλικό σας πρόσωπο.  
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις του Relax Palace στο Μαρούσι για την καλύτερη ενημέρωσή σας.  

Η πείρα και το όνομά του 
Relax Palace είναι εγγύηση. 
Γιατί η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων δεν είναι Ίδρυμα. Είναι Γνώση, Εξειδίκευση, και Υπηρεσία προς τον Άνθρωπο.
 

Relax Palace οδός Πεντέλης 55, Τ.Κ. 151 27, Μαρούσι 
Τηλέφωνα: 8022912 - 8026615 - 8025125 
Fax:7213702 
E-mail: prouskas@otenet.gr